Zo krijgen we grip op onze processen!

Zo krijgen we grip op onze processen!

Kwaliteitsmanagement is een uitdagende taak. Voldoen aan de criteria, maar het gewone werk moet doorgaan, steeds sneller en steeds goedkoper! In het eerste deel van dit tweeluik hebben we op een creatieve manier de situatie geschetst. In dit tweede deel zullen we proberen er eens anders naar te kijken, door uit een ander vaatje te tappen.

Meer omzet, meer winst – wie wil dat niet?

Meer omzet, meer winst – wie wil dat niet?

De Nederlandse industrie kan maar liefst 7% méér winst en 4% méér omzet draaien. Voorwaarde: afgezien van een relatief kleine top, moet het gros van het bedrijfsleven zich steviger focussen op het benoemen (en halen) van concrete doelstellingen én de aandacht voor de medewerker optimaliseren. Het is één van de belangrijkste conclusies uit het onlangs gepubliceerde rapport ‘Kwaliteit van het management in Nederland’. 

De hele organisatie moet leren omdenken

De hele organisatie moet leren omdenken

Organisaties moeten flexibel en weerbaar zijn. Ze moeten veel meer toekomstgericht denken, risico’s en kansen in beeld hebben en daarop acteren. ‘Volgens een vast patroon werken, niet vooruit kijken en alleen lijstjes afvinken, bij bijvoorbeeld een audit, past niet meer bij deze tijd. Dit vergt een andere manier van denken en handelen van de directie, het management, de werkvloer én professionals. Kansen en risico’s; dat is waar het om draait’ stelt Edwin Martherus.

De lat kan én moet heel veel hoger!

De lat kan én moet heel veel hoger!

Hoe creëer je duurzaam (economische) waarde in een omgeving met zoveel unknown unknowns? Bij teveel organisaties gaat het vooral om wat mensen niet kunnen en niet mogen. Mensen worden geacht om binnen de lijntjes te kleuren en voorspelbare resultaten op te leveren – doorgaans aan de onderkant van wat je mag verwachten. Risicovreugde en intelligente ongehoorzaamheid zijn nodig om hieraan te ontkomen.

Leren in de fabriek: hoe doe je dat?

Leren in de fabriek: hoe doe je dat?

Neenah Coldenhove Papier is een prachtig papierbedrijf in Eerbeek. Een relatief kleine organisatie die over de hele wereld levert, steeds weer gedreven is om te innoveren en te verbeteren en dat in 2016 de Erasmus Innovatieprijs won. Leren en ontwikkelen speelt daarbij een cruciale rol, ook op de werkvloer. Hoe organiseert Neenah Coldenhove papier dat? Wat lukt goed en wat vraagt meer aandacht? En wat kunnen andere bedrijven er van opsteken?

Bouw een sterrenteam, geen kippenhok

Elke organisatie is het aan haar stand verplicht de beste mensen aan te nemen die ze kan krijgen. Maar wat is ‘de beste’? Als je vacatureteksten en beschrijvingen in organisatieplannen als ijkpunt neemt, dan lijkt het principe meer is beter te gelden. De ervaringseisen en het aantal competenties dat medewerkers dienen te bezitten, nemen alleen maar toe. 

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Herziening basis van ISO-managementsysteemnormen ophanden
  • Organizational resilience: wat is dat eigenlijk?
  • Goed handelen: een overdraagbare kernwaarde
  • Verkiezing ‘mvo-manager van het jaar’ 2018
  • Literatuur
  • Columns
  • Jaaroverzicht 2018