Welkom in de VUCA-Wereld!

Welkom in de VUCA-Wereld!

We bevinden ons in een wereld die steeds sneller, onzekerder, complexer en vager wordt. Naarmate de jaren voorbij gaan, lijkt alles alsmaar sneller te gaan en ongrijpbaarder te worden. Hoe gaan we om met een continue veranderende wereld en markt?

Wicked Problems? Modellen maken het verschil!

Wicked Problems? Modellen maken het verschil!

Tegenwoordige, maatschappelijke problemen lijken onoplosbaar. Ze zijn veelomvattend, er zijn veel partijen bij nodig en er is geen eenduidige aanpak. Dit artikel licht het begrip ‘Wicked Problems’ toe vanuit een theoretisch model en geeft handreikingen voor modelleiderschap.

 

Deel 1 van een serie over samensturing

In veel organisaties wordt verzuimd het echte gesprek te voeren: waar gaat het voor jou en mij persoonlijk over? Waarom vinden we dit eigenlijk belangrijk? Die gesprekken zijn voorwaarde voor het creëren van eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. In dit eerste artikel uit een driedelige serie over Samensturing zoomen we in op betekenisgeving.

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

Wie verkozen wil worden tot ‘Vitaalste bedrijf van Nederland’ zal doorgaans de organisatie flink moeten opschudden om het geestelijk en lichamelijk welbevinden van de medewerkers naar een hoger niveau te tillen. In het algemeen is de prestigieuze erkenning pas te behalen na een ingrijpend, bedrijfsbreed plan, waarbij met allerlei middelen, hulpmiddelen, interventies en changemaatregelen projectmatig gewerkt wordt aan het verbeteren van de vitaliteit.

Betrouwbare informatie uit de keten

Betrouwbare informatie uit de keten

DNV GL ziet dat de vraag naar betrouwbare digitale informatie uit de keten toeneemt. ‘Retailersen consumenten willen meer transparantie en ze willen de garantie dat de informatie die zij krijgen klopt’, zegt Hans Groothuis. ‘Als certificerende instantie zien wij blockchain als een van de middelen om dit te realiseren.’

Wat wordt de toekomst van de HLS?

De komende twee jaar voert NEN het secretariaat van de ISO-werkgroep die een herziening van de High Level Structure (HLS) voorbereidt. Nederland heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de HLS en zal nu ook weer een belangrijke rol spelen bij de herziening ervan.

Kan verantwoord ondernemen zonder Lean en MTM?

Uiteraard kan dat, want waarschijnlijk werkt jouw organisatie nu ook zonder Methods-Time Measurement. Maar het niet toepassen van deze ‘Methodetijdmeting’ is een gemiste kans.

 

Een black box in de operatiekamer?

Een black box in de operatiekamer?

Het hing al jaren in de lucht, maar nu zijn de eerste stappen gezet: een black box in de operatiekamer. In de luchtvaart een vertrouwd fenomeen, maar voor de zorg nog even wennen. Twee medisch specialisten leggen uit waarom het toch echt een geweldig idee is ter verbetering van kwaliteit en efficiency.

Hoe bevorder je eigenaarschap en engagement?

Hoe bevorder je eigenaarschap en engagement?

Een artikel over dienend-leiderschap en het creëren van eigenaarschap.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • De scale-up blueprint
  • Medgezel wint social grow sessions award         
  • Nieuws over normen
  • Samenwerking in begeleiding patiënten voorkomt verkokering
  • Nieuws over Business Continuity Management (BCM)
  • MBA in één dag met NEN masterclass
  • Columns
  • Literatuur
  • Bijlage: Visie 2019