Capi Europe: het succes van reshoring

Capi Europe: het succes van reshoring

Capi Europe is van een lokale leverancier van tuinornamenten in no time uitgegroeid tot ’s werelds innovatiefste producent van lichtgewicht bloem- en plantenpotten. Met een eigentijds design en moderne productiemethodes heeft Capi zich in nauwelijks twee decennia ontwikkeld tot een vermaarde ‘pottenboer’ met een afzetmarkt van meer dan zestig landen.

Wordt u de Chief Quality Officer?

Wordt u de Chief Quality Officer?

Processen worden vastgesteld, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden gekoppeld aan functies, waardoor er duidelijkheid ontstaat over de uitvoering van de werkzaamheden. Om de doelen te bereiken dienen we de gewenste werkwijze te vergelijken met de uitvoering, analyseren we de verschillen en starten we het continu verbeterproces. Voor zover niets nieuws onder de zon. Maar dan: de wereld draait door!

Heeft u al een levende organisatie?

Heeft u al een levende organisatie?

De levensduur van een organisatie ligt gemiddeld op 12,5 jaar. Hoe kan een organisatie blijven bestaan in een sterk veranderende omgeving? Welke condities zijn daarbij van belang?

BCM: Durft u nog langer af te wachten?

BCM: Durft u nog langer af te wachten?

Business Continuity Management (BCM) gaat over het beschermen van uw organisatie tegen de gevolgen van omvangrijke verstoringen en (on)bekende risico's. Dit is anno 2019 geen overbodige luxe. Helaas denken veel organisaties onvoldoende na over hoe ze een calamiteit gestructureerd dienen aan te pakken en kunnen overleven, terwijl de risico’s zich voor menige sector juist in een ongunstige richting ontwikkelen.

Risicogestuurd kwaliteitsmanagement: hoe implementeer je dat?

Een onomkeerbare ontwikkeling, die het vakgebied kwaliteitsmanagement danig opschudt, is die van risicosturing. kwaliteitsmanagement wordt risicogestuurd, waardoor risicomanagement en kwaliteitsmanagement innig met elkaar verstrengeld raken. Alleen, hoe implementeer je dat risicogestuurde kwaliteitsmanagement?

Aan de slag met bescherming persoonsgegevens

Aan de slag met bescherming persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens wordt in de praktijk door veel organisaties als problematisch en lastig ervaren, hoewel het nut en de noodzaak ervan over het algemeen wel wordt onderkend. Een klein jaar nadat de Europese Privacywetgeving – kortweg aangeduid als GDPR of AVG – officieel van kracht werd (25 mei 2018) duiden we de contouren van het wettelijke kader en het fenomeen certificering als hulpmiddel om te voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Deel 2 van een serie over samensturing

Deel 2 van een serie over samensturing

Hoe zorg je er als kwaliteitsmanager voor dat je de verantwoordelijkheid voor processen kunt delen met de mensen die het aangaat? Daarvoor moeten we ons eerst afvragen waarom dat nu niet gebeurt. Dat is even eenvoudig als ingewikkeld te realiseren: we hebben geen gezamenlijk doel. 

Hoe effectief is uw werkvergunningsysteem?

Hoe effectief is uw werkvergunningsysteem?

Heeft u een werkvergunningsysteem geïmplementeerd? Of denkt u erover dit in de toekomst te doen? Het is bewezen methodiek om veilig werken in een organisatie te verankeren. Dit artikel helpt u beoordelen in hoeverre uw werkvergunningsysteem op een effectieve wijze is – of kan worden – geïmplementeerd.

Hoe verduurzaam je een bedrijfscultuur?

Hoe verduurzaam je een bedrijfscultuur?

Bedrijven voelen zich in toenemende mate verantwoordelijk voor hun bijdrage aan klimaatverandering. Dit is onder andere te zien aan de groeiende aandacht voor verduurzaming van organisaties. De sociale en bedrijfsculturele aspecten van een duurzaamheidstransitie worden hierin vaak nog niet meegenomen. Ten onrechte, want verduurzaming gaat juist over het veranderen van waarden, normen en gedrag.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Veilig leven, leren en integreren
  • Kernstructuur en -eisen HLS worden herzien
  • Nieuws over Business Continuity Management (BCM)
  • De nieuwe iso 22000: wat wijzigt er?
  • Columns
  • Literatuur
  • Bijlage: Whitepaper GDPR-AVG