Eerste conceptversie herziening HLS voorgelegd

Eerste conceptversie herziening HLS voorgelegd

Door ISO wordt gewerkt aan een herziening van de High Level Structure (HLS), de kerneisen die de basis vormen van alle ISO-managementsysteemnormen. Recentelijk is daarin een belangrijke stap gezet, in de vorm van een eerste conceptversie die ter commentaar is voorgelegd aan alle betrokken commissies.

De why-vraag: dát is de essentie

De why-vraag: dát is de essentie

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) besloot enkele jaren geleden voor het internationale kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015 te gaan. Met dit keurmerk wilde de organisatie aantonen, dat zij haar dienstverlening continu verbetert en de kwaliteit goed geborgd heeft. Eind 2018 werd het certificaat toegekend en nu is VRK de eerste veiligheidsregio in Nederland met ISO. Een primeur!

Informatiebeveiliging: hoofdpijndossier of vertrekpunt voor kansen?

Informatiebeveiliging: hoofdpijndossier of vertrekpunt voor kansen?

Het thema ‘informatiebeveiliging’ ontlokt bij veel organisaties uiteenlopende reacties. Onderschatting van risico’s en relevantie voor de eigen organisatie versus veelal ongefundeerde aannames over de veronderstelde complexiteit van het onderwerp. Hoe relevant en hoe complex is effectieve informatiebeveiliging nu eigenlijk en hoe zou je het thema kunnen oppakken?

Verbeteren én borgen?

Verbeteren én borgen?

De beroemde fabel van Jean de La Fontaine scherpt een tegenstelling aan. Misschien tussen het langetermijn denken van de mier en het kortetermijn denken van de krekel? Maar ook tussen zekerheid en avontuur?

7 succesfactoren voor het digitaal transformeren van auditprocessen

7 succesfactoren voor het digitaal transformeren van auditprocessen

Door interne audits digitaal te transformeren tot een transparant online verbeterproces, maak je van audits een prettig en nuttig instrument voor continue verbetering. Dit artikel helpt je op weg!

NEN en INK slaan de handen ineen

NEN en INK slaan de handen ineen

Per 1 juli 2019 werken INK en NEN gezamenlijk aan een visie op excellent ondernemen in de 21e eeuw. Het initiatief beoogt een kader, een platform en een nieuwe aanpak voor excellent ondernemen te bieden. Dit moet in 2020 leiden tot een vernieuwd model voor organisatieontwikkeling.

Wat is cocreatie… en hoe zet je het in?

Wat is cocreatie… en hoe zet je het in?

Marktonderzoek, marketing, sales, design... het loopt steeds meer door elkaar heen en elke volgende dag brengt ons weer frisse, branche-overstijgende trends, definities, ideeën en uitvindingen. Nieuwe functieomschrijvingen doemen op en overal werken multidiscplinaire teams ‘agile’ samen om via een ‘minimal viable product’ tot relevante innovatie te komen. Een inspirerend boek over het cocreatie-paradigma.

BCM: bezint eer ge begint!

BCM: bezint eer ge begint!

Als het gaat om het inrichten van Business Continuity Management (BCM) ofwel bedrijfscontinuïteitsbeheer, dan is dat bij de écht grote jongens wel goed geregeld, maar tegelijkertijd bij velen helemaal niet.

Kwaliteitsmanagement in de praktijk

Kwaliteitsmanagement in de praktijk

Deze maand verschijnt de tweede druk van het boek Kwaliteitsmanagement in de praktijk. Een boek dat zich inmiddels heeft bewezen als een standaardwerk, onder andere in veel hbo-opleidingen.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

 

  • Nieuws over Business Continuity Management (BCM)
  • Columns
  • Literatuur