Sturen op feiten, niet op onderbuikgevoel!

Sturen op feiten, niet op onderbuikgevoel!

Voor veel bedrijven is de analyse van een project een fase waarin ontzettend veel data onderzocht moeten worden. Er zijn bergen informatie over het verloop van interne en externe processen en de ouderwetse – vaak omslachtige – methodes om die te bekijken, duren erg lang en zijn zeer prijzig. Bovendien blijkt een en ander ook al niet bijzonder efficiënt. Een interview met prof. dr. ir. Wil van der Aalst, de Godfather of process mining.

Meubels van grachtenafval wereldhit

Meubels van grachtenafval wereldhit

De Nederlandse overheid streeft naar een geheel circulaire economie in 2050 en wil daarop vooruitlopend in 2030 de inzet van primaire grondstoffen halveren. De Hoogeveense kantoormeubelfabrikant Vepa vindt deze doelstelling echter veel te mager. Dit bedrijf heeft het kringloopideaal van 2050 inmiddels (vrijwel) rond. Doordat Vepa naast de eigen reststoffen ook die van anderen aanpakt, verwerkt het méér afval dan het creëert.

Luchtverkeersleiding Nederland: op afstand geslaagd!

Luchtverkeersleiding Nederland: op afstand geslaagd!

Op afstand auditeren – remote auditing – is niet nieuw maar werd tot dusver slechts weinig toegepast. Voornamelijk wanneer fysiek auditeren onmogelijk was, werd uitgeweken naar remote tools en audits. Maar sinds de anderhalve meter-samenleving het nieuwe normaal is, blijkt deze manier van auditeren een aantrekkelijk alternatief. Organisaties die geen vertraging willen oplopen, gaan voor remote. Ook vitale organisaties, zoals Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Brainstormen zonder contact?

Brainstormen zonder contact?

Brainstormen, standup meetings, scrum-sessies, brownpaper sessies. Nu even niet… Veel bedrijven en mensen staan in de overlevingsstand. We proberen zoveel mogelijk normaal te werken. Maar het is niet normaal. Zou het niet goed zijn om nu juist even stil te staan bij de toekomst, zodat we minder worden overvallen? Maar dit soort gesprekken moet je met een team doen, en dat is nu even niet mogelijk. Een oude methode zou kunnen helpen: de Delphi-methode.

Remote auditen in en na de coronacrisis

Remote auditen in en na de coronacrisis

Gedurende de coronacrisis is het vaak niet mogelijk om te reizen voor het uitvoeren van een audit. Remote auditen kan hiervoor een uitkomst bieden. Zeker ook in deze onzekere en verwarrende tijden moeten we kunnen vertrouwen we op een goed werkend managementsysteem. Een managementsysteem dat niet alleen in lijn is met ISO 9001, maar ook voldoet aan meer specifieke normen en richtlijnen die in deze coronatijd van belang zijn, zoals die voor crisismanagement (ISO 17091), risicomanagement (ISO 31000), bedrijfscontinuïteit (ISO 22301) en veerkracht van organisaties (ISO 22316).

Crisistijd: hoe kom je tot de juiste besluiten?

Crisistijd: hoe kom je tot de juiste besluiten?

In een ideale wereld hebben wij elke negatieve gebeurtenis op tijd voorspeld, zijn relevante onzekerheden (risico’s) geïdentificeerd, zijn preventieve maatregelen genomen en is onze organisatie voldoende veerkrachtig gemaakt om grote onverwachte schokken op te vangen. En toen kwam de coronacrisis. Het voorbedachte plan, zover aanwezig, had hier geen rekening mee gehouden en kan wellicht de prullenbak in. Ons denkproces echter, met name vooruitdenken en anticiperen op wat mogelijk kan komen, was echter wel goed in gang gezet. Met deze mindset zijn we ook in staat in tijden van crisis de juiste besluiten te nemen. 

Hoe zorgt u voor betrokken medewerkers?

Hoe zorgt u voor betrokken medewerkers?

Mensen binnenhalen is één ding, maar hoe houdt u uw medewerkers gemotiveerd, productief en tevreden? Twee nieuwe ISO-normen helpen u om uw personeel beter aan te sturen.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • De 5 principes van High Performance Leiderschap
  • Nieuws over Business Continuity Management (BCM)
  • Columns
  • Literatuur