Emergentie, leiderschap en corona

Emergentie, leiderschap en corona

In onze complexe organisaties vinden veranderingen en innovaties steeds vaker niet gepland en onverwacht plaats. Dat stelt leiderschap voor problemen. Maar wellicht valt er te leren van Covid-19.

Zelforganisatie bij Philadelphia

Zelforganisatie bij Philadelphia

Zorgorganisatie Philadelphia startte een paar jaar geleden met zelforganiserende teams. Een lange weg, vol praten en reflecteren, maar de successen beginnen zichtbaar te worden. Steeds meer zorgorganisaties komen langs om te zien hoe ze dat voor elkaar krijgen.

HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn

HKZ-keurmerk voor zzp’ers in zorg en welzijn

HKZ heeft in samenwerking met marktpartijen een persoonsgebonden en onafhankelijk keurmerk ontwikkeld voor alle zelfstandigen in de (langdurige) zorg. Deze ZZP’ers kunnen zich als persoon op basis van dit keurmerk laten certificeren. Ze laten daarmee zien dat ze aan de complexe eisen en regelgeving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voldoen.

Hoe leg je de verantwoordelijkheid in de lijn?

Hoe leg je de verantwoordelijkheid in de lijn?

Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid per definitie al in de lijn van de business. Dat geldt niet alleen voor kwaliteitsmanagement, maar ook voor thema’s als HR, risicomanagement, procesmanagement, compliance, privacy, veiligheid, business control, sales. De lijn moet alleen wel inspelen op de dynamiek van de business én voldoen aan de professionele standaarden. Dat is vaak een uitdaging.

 

De HLS: het nieuwe normaal voor managementsystemen

De HLS: het nieuwe normaal voor managementsystemen

Begin vorig jaar is een aanvang gemaakt met een herziening van de HLS, de set van kerneisen voor alle ISO-managementsysteemnormen. Inmiddels is het definitieve concept in de vorm van een nieuwe Draft Guide 83 ter goedkeuring voorgelegd aan alle leden van ISO. In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste discussiepunten bij dit herzieningsproces en een overzicht gegeven van de meest kenmerkende aanpassingen.

Klaar om te wenden?

Klaar om te wenden?

In dit artikel wordt stilgestaan bij nut en noodzaak van innovatie voor ondernemingen en organisaties. Vervolgens zal innovatie worden teruggebracht tot een niet zo courante en populaire essentie: het is ‘gewoon’ werk dat, net als het produceren en leveren van de huidige producten en diensten, georganiseerd, gefaciliteerd en vooral vakkundig gedaan moet worden.

‘Alles is nu tot in de puntjes geregeld’

‘Alles is nu tot in de puntjes geregeld’

Het was de eerste keer dat de orthopedische kliniek OCON als zelfstandige organisatie werd geaccrediteerd door het NIAZ. Het kostte veel tijd en energie, maar dat maakt hen niet minder enthousiast over de aanpak en resultaten. De unieke toetsing door collega-zorgprofessionals vinden ze bij OCON een sterk punt. Net als de ruimte die er is om, binnen het normenkader, zelf in te vullen op welke manier je kwaliteit en veiligheid levert.

Het maatwerk van het 1,5 meter kantoor

Het maatwerk van het 1,5 meter kantoor

Door Covid-19 werken nog steeds veel mensen thuis. Sinds half maart zijn kantoren veelal (deels) gesloten. Om mensen weer op kantoor te kunnen laten werken en tegelijkertijd wel aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen, moeten ruimtes anders worden ingericht of ingedeeld. Daarom heeft NEN onlangs een NEN-spec met ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting van kantoorwerkplekken in het kader van Covid-19-maatregelen gepubliceerd. Het is een handig hulpmiddel bij het aanpassen van de ruimtes in kantoren.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Een overlevingspakket voor barre tijden
  • Nieuws over Business Continuity Management (BCM)
  • Columns
  • Literatuur