Kornelis caps & closures zet vol in op smart industry

Kornelis Caps & Closures uit het Overijsselse Steenwijk wil met de nieuwe uitbreiding van haar spuitgieterij één van de modernste fabrieken in Europa realiseren. In deze Smart Factory zijn machines voorzien van sensoren om een goed beeld te krijgen voor analyse. Er ontstaat een productieomgeving waarin constant de prestaties en conditie van de machines gemonitord wordt. Big data genereren daarbij gegevens waarmee sneller, duurzamer, efficiënter en goedkoper geproduceerd kan worden.

Stap voor stap veiliger: De Veiligheidsladder

Stap voor stap veiliger: De Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder, oorspronkelijk ontwikkeld in 2012 voor de Nederlandse spoorwegbeheerder ProRail en de Nederlandse spoorwegbranche is een aanvulling op de huidige Arbo- en veiligheidsnormen met een duidelijke focus op de cultuur, houding en gedrag van medewerkers. Met de veiligheidsladder wordt het bewustzijn en gedrag op het gebied van veiligheid en gezondheid verbeterd. Vanwege het internationale karakter heeft de Veiligheidsladder inmiddels een nieuwe naam gekregen: Safety Culture Ladder.

Hoe gaan organisaties om met milieumanagement?

Hoe gaan organisaties om met milieumanagement?

Wanneer een organisatie haar milieu-impact beheert en een managementsystemen in plaats heeft om de ecologische voetafdruk aan te pakken, geeft dit voordelen voor iedereen. Niet alleen verbetert het vermogen van een organisatie om aan de wettelijke eisen te voldoen, maar het helpt organisaties ook nog eens om te besparen in de kosten.

 

Draagvlak maakt ziekenhuis Maria Middelares veiliger

Draagvlak maakt ziekenhuis Maria Middelares veiliger

Juist na de eerste coronagolf, op 9 juli van dit jaar, ontving het Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares uit handen van DNV GL het ISO 27001-certificaat. Dat was meteen een mooie aanleiding om – online via een video call – een vraaggesprek aan te gaan. Informatiebeveiliging is in ons dagelijkse leven onmisbaar geworden, is de conclusie. En ISO 27001 is hét middel om de veiligheid van gegevens te organiseren, ook in de zorg.

Het veranderende ecosysteem van de kwaliteitsmanager

Het veranderende ecosysteem van de kwaliteitsmanager

Van oudsher bestaat het werkveld van de kwaliteitsmanager uit contacten met zowel directies als de werkvloer. Met de komst van Industry 4.0 / Quality 4.0 is dit veranderd. Door de toegenomen digitalisering van de organisatie dient de kwaliteitsmanager met meer thema’s en aandachtsgebieden rekening te houden. In dit artikel worden drie specifieke samenwerkingsverbanden benoemd die belangrijk zijn geworden.

ISO/IEC 27002: Een grondige verbouwing

ISO/IEC 27002: Een grondige verbouwing

In informatiebeveiligingsland is ISO 27002 een grootheid van jewelste. Net als bij andere normen, moet ook ISO 27002 eens in de vijf jaar tegen het licht worden gehouden: gaan we deze handhaven, aanpassen of intrekken?

 

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Inspectie szw wil dat bedrijven leren van ongevallen
  • Pleisters plakken of duurzame maatregelen nemen?
  • Veerkracht en weerbaarheid vergroten met INK.next
  • Nieuws over Business Continuity Management (BCM)
  • Columns
  • Literatuur