Samen tegen corona

Samen tegen corona

Het COVID19-virus waart rond. Bedrijven moeten aan regels voldoen die deels door de overheid worden opgelegd en deels door private organisaties worden geadviseerd. Dit artikel laat eerst zien hoe dat op een systematische manier kan: er zijn allerlei interacties tussen mensen mogelijk, er zijn veel regels die tot doel hebben om besmetting te voorkomen. Vervolgens zijn met gebruikmaking van deze systematiek 64 organisaties in de cultuursector onderzocht. Hoe gaan zij om met de regels? Daar blijken grote verschillen tussen te zitten. Regels blijken tot innovatie te kunnen leiden; vervolgens zou dat weer tot aanpassing van regels kunnen leiden.

De verwaarloosde organisatie

De verwaarloosde organisatie

Veel leidinggevenden willen hun organisatie klantgerichter, wendbaarder en ondernemender maken. De verandering komt enthousiast op gang, maar na een tijdje ‘dooft’ de gewenste verandering weer uit. Wat blijkt? De organisatie is er niet aan toe. Er kan dan sprake zijn van verwaarlozing, waardoor dergelijke initiatieven ‘vakkundig’ onschadelijk worden gemaakt. Voor effectieve organisatieontwikkeling begin je dan eerst met de ongemakkelijke versie van de werkelijkheid onder ogen zien en deze niet onder het tapijt wegvegen.

Samen werken sturen leren

Samen werken sturen leren

Van hoeveel teams maak je zelf deel uit? Het zijn er vast meer dan je denkt. Gemiddeld werken professionals tegelijkertijd in maar liefst acht teams. Niet alleen in hun eigen team dat in het organogram is te zien, maar ook in projectteams of werkgroepen met professionals binnen en buiten de organisatie – vaak ook (inter)nationaal. In dit artikel laten we zien dat eigenaarschap, interactie en reflectie essentieel zijn om koers te houden, mee te bewegen en bovendien te leren en te ontwikkelen.

Bouwbedrijven moeten terug naar de tekentafel

Bouwbedrijven moeten terug naar de tekentafel

Het speelveld in de bouwwereld verandert razendsnel. Er zijn momenteel op allerlei fronten ontwikkelingen gaande die bouwbedrijven dwingen om bewust(er) na te denken over hun businessmodel. Dat vraagt om een andere benadering: er moet een heuse transitie in het KAM-denken gemaakt worden.

Remote audits: wat zijn de risico's en kansen?

Remote audits: wat zijn de risico's en kansen?

Vanwege de vele restricties moeten mensen massaal thuis werken, zijn kantoren dicht en mogen bedrijven geen bezoek meer ontvangen. Toch is het belangrijk om de continuïteit en validiteit van uw ISO-certificering te kunnen garanderen. Hoe kunnen audits uitgevoerd worden als bedrijven geen extern bezoek meer mogen ontvangen?

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Richtlijnen verbeterd kwaliteitsmanagement bijgewerkt
  • Certificeren, keurmerken, normen… hoe zit dat?
  • Van high level naar harmonized structure
  • NNK persoonscertificatie
  • Nieuws over Business Continuity Management (BCM)
  • Columns
  • Literatuur