Training Within industry zet VMI op poleposition

Training Within industry zet VMI op poleposition

Veel organisaties gaan bij efficiency- en/of kwaliteitsvragen aan de slag met een verbeterprogramma als Lean, Six Sigma, TPM of TQM. De VMI Group koos evenwel voor TWI (Training Within Industry). Deze aanpak is misschien een minder bekende of zelfs onbekende methode, maar juist TWI is een degelijk fundament voor elke vorm of elk systeem van verbeteren.

De menskant van certificeren

De menskant van certificeren

Heb jij een managementsysteem ingericht met als doel het behalen en behouden van een certificering? Of pluk je daadwerkelijk de vruchten van een goed ingericht, en daarmee dus duurzaam, managementsysteem? Wanneer je oprecht aandacht besteedt aan (het bewustzijn van) mensen binnen je organisatie kun je met recht zeggen dat risico’s geborgd zijn. Om dat te bewerkstelligen is het zaak om mensen in beweging te krijgen. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

De auditor en de voetbalcoach

De auditor en de voetbalcoach

‘Daar gaan we weer met die vervelende, nutteloze audits. Het is niets anders dan zinloos werk.’ Kent u zulke opvattingen over audits? Als dat zo is, is het misschien tijd om ons af te vragen of dit werkelijk het geval is en of audits ook nuttig en zinvol kunnen zijn. En zo ja, hoe moeten audits dan worden gepland en uitgevoerd, zodat alle betrokkenen uitkijken naar de volgende audit en de bijdrage ook voelbaar is in de resultaten van het bedrijf?

Het in slaap gevallen organisatiekasteel

Het in slaap gevallen organisatiekasteel

In het sprookje van Doornroosje zijn een prinses en een koninkrijk in slaap gevallen. Soms kom je organisaties of teams tegen die ook in slaap zijn gevallen. Er is een doornhaag gegroeid waar vernieuwing geen ingang meer in kan vinden. Er ligt een belangrijke taak voor de leidinggevende om een dynamiek te creëren waarin mensen open blijven staan voor het nieuwe, niet vastgroeien in het gelijk en de manier van samenwerken blijven ontwikkelen.

Servitization & QRM: de overtreffende trap in toegevoegde waarde

Servitization & QRM: de overtreffende trap in toegevoegde waarde

Welke producten en diensten zouden over 10-50 jaar nog aangeboden worden? Hoe verschillen deze dan van de huidige producten en diensten? En nog belangrijker: wie biedt deze aan en hoe kunnen maakbedrijven inspelen op een continu veranderende vraag? In dit artikel duiken we in op de vraag om sneller, beter en completer klanten te voorzien in hun behoefte. Dit wordt gedaan door de krachten vanuit Servitization & Quick Response Manufacturing (QRM) te bundelen.

De 10 mythes van Agile werken

De 10 mythes van Agile werken

Agile werken is in de afgelopen jaren buitengewoon populair geworden. De belofte dat je met een Agile organisatie goed bent toegerust voor de steeds complexere en sneller veranderende wereld is natuurlijk ook wel erg aantrekkelijk. Dit enthousiasme heeft ertoe geleid dat Agile soms bijna als een religie wordt omarmd, met de principes als de 12 geboden van Agile en de 17 ondertekenaars van het Agile Manifesto als apostelen.

Arbeidsveiligheid: hoe gaat u dat borgen?

Arbeidsveiligheid: hoe gaat u dat borgen?

De laatste jaren is het accent binnen de arbeidsveiligheid steeds meer komen te liggen op preventie. De reden hiervoor is dat het waarborgen van de veiligheid van de werknemers niet alleen als doel heeft ongevallen te voorkomen. Het is ook een kwestie van het verminderen van de kans op gevaarlijke situaties voordat ze zich voordoen. Hoe TWI daartoe kan bijdragen is in dit artikel te lezen.

Verder in deze Kwaliteit in Bedrijf...

  • Robot zorgt voor extra veilige werkvloer
  • Nieuws over Business Continuity Management (BCM)
  • Uw gegevens veiliger dankzij privacy informatie management
  • Nieuws over normen
  • 25 jaar ISO 14001
  • Columns
  • Literatuur
  • Jaaroverzicht 2021
  • Partners in Kwaliteit