Webinar_Assetmanagement_NTA_8120.jpg
Nieuws

Webinar Assetmanagement (NTA 8120)

Donderdag 24 september 2020 | 13.00 – 14.30 uur | Gratis

 

In september brengt NEN de vernieuwde norm NTA 8120 voor netbeheerders en assetmanagers uit. NTA 8120 legt de eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer vast. De norm is nu geheel in lijn met de structuur van de managementsysteemnormen van ISO (de HLS) en kan direct ingevoerd worden naast de ISO 55001 – de algemene norm voor het beheren van assets. De eerste druk van NTA 8120 zal tijdens de introductie-webinar worden overhandigd aan de directeur van Netbeheer Nederland.

 

Voor wie

Assetmanagers en assetbeleidsmakers bij netbeheerders, publieke organisaties en bedrijven met een vitale functie binnen Nederland. De tekst is een stuk praktischer geworden en nu ook bedoeld voor beheerders van warmte-, water en andere netten.

 

Wat

Het webinar geeft inzicht in de nieuwe NTA en hoe je met een HLS-gebaseerde managementsysteemnorm van ISO en een nationale sectorale invulling oplossingen kunt bieden voor invulling van (lokale) regelgeving.

 

Programma

13.00  Intro - korte uitleg door NEN wat het belang is van de norm en de historische context.

13.15  Korte uitleg door de Werkgroepvoorzitter van de veranderingen en de systematiek van een sectorspecifieke invulling van een internationaal geaccepteerde kern voor een managementsysteem norm. 

13.35  Gebruiker aan het woord (toegevoegde waarde NTA toelichten voor netbeheerder).

13.55  'Overhandiging' aan Han Slootweg, Netbeheer Nederland.

14.00  Netbeheer Nederland reactie

14.15  Vragenronde

14.30 - 14.45  Afsluiting.

 

 

Aanmelden

Registreer je gratis via de website van NEN om deel te nemen aan deze webinar.