iso14001_foto.jpg
Nieuws

Wereldwijd gebruikersonderzoek voor millieumanagementsystemen

ISO is een onderzoek onder gebruikers van ISO 14001 ‘Milieumanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik’ gestart. Dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van gebruikers wat betreft de verdere ontwikkeling van deze norm.


De laatste editie van ISO 14001 is gepubliceerd in 2015 en mede op basis van de uitkomsten van dit gebruikersonderzoek, neemt ISO begin 2022 een beslissing of de norm aan een herziening toe is.
 

De standaard voor milieuverantwoord ondernemen

ISO 14001 is uitgegroeid tot dé standaard voor milieuverantwoord ondernemen. Sinds 2015 is ISO 14001 gebaseerd op de ‘harmonized structure’ voor ISO managementsysteemnormen waardoor geïntegreerde toepassing met bijvoorbeeld ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 45001 (veilig en gezond werken) en ISO 27001 (informatiebeveiliging) een stuk gemakkelijker is geworden.
 

Deelname enquête

Het gebruikersonderzoek voor ISO 14001 vindt online plaats en kan tot 13 november 2021 worden ingevuld. Invulling van de enquête neemt niet langer dan 20 minuten in beslag en er is een Nederlandstalige versie beschikbaar. In het onderzoek kunnen gebruikers onder meer aangeven welke onderwerpen meer of minder aandacht zouden moeten krijgen en hoe de norm moet inspelen op nieuwe uitdagingen op milieugebied voor bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Door aan dit onderzoek mee te doen, kunnen gebruikers van de norm input leveren aan de verdere ontwikkeling en verbetering van ISO 14001.
 

Meer informatie

Voor informatie over deze enquête of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, Consultant Milieu en maatschappij, telefoon 015 2 690 115 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Milieumanagement’ verzorgt voor Nederland de inbreng in de ontwikkeling van ISO 14001 en veel andere normen in de ISO 14000-serie. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.