iStock-1059301618.jpg
Nieuws

Normontwerp voor eisen voor fijnstofmetingen ter commentaar

Het normontwerp van NEN 8019 ‘Luchtkwaliteit – Eisen voor fijnstofmetingen’ is gepubliceerd voor commentaar. Een werkgroep van de normcommissie ‘Werkplek- en buitenluchtmetingen’ heeft het normontwerp opgesteld. Belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2022 commentaar indienen.

 

Momenteel werkt Europese normcommissie CEN/TC 264 'Air quality' aan een herziening van NEN-EN 12341, de norm voor het meten van fijnstof (PM10 of PM2.5) door het bemonsteren van een bekend volume buitenlucht op een filter en bepalen van de stofbelading door verschilweging. De herziening is naar verwachting begin 2023 klaar.

Metingen luchtkwaliteit in Nederland
Ondanks de verdere harmonisatie van de metingen kunnen bij de toepassing van zowel de huidige als de herziene versie van NEN-EN 12341 nog steeds verschillen in meetresultaten ontstaan. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld bij de keuze van het type filter dat wordt gebruikt om het fijnstof te bemonsteren. Uit de praktijk van Nederlandse meetnetten blijkt dat de conditionering belangrijk is om tot gelijkwaardige meetresultaten te komen.

Daarom worden in aanvulling op NEN-EN 12341 nu ook eisen opgesteld waaraan referentiemetingen van fijnstof in Nederland moeten voldoen. Daarnaast worden enkele eerdere aanvullingen uit NTA 8019 behouden.

Technische afspraken
Tot nu toe zijn de technische afspraken vastgelegd in NTA 8019, die al twee keer eerder is herzien. Bij de huidige herziening wordt de technische afspraak omgezet naar een norm. De belangrijkste wijzigingen in de omzetting van NTA 8019 naar NEN 8019:

  • Bij de conditionering van filters wordt een langere periode verplicht gesteld om te voorkomen dat wisselende vochtabsorptie/-desorptie eigenschappen van het filtermateriaal van invloed zijn op de weegresultaten;
  • Het gebruik van enkelvoudige wegingen wordt onder voorwaarden toegestaan.

Commentaar indienen
Het ontwerp van NEN 8019 staat ter commentaar op normontwerpen.nen.nl. Commentaar indienen kan tot 1 februari 2022.