Mogelijke_herziening_ISO_9001_en_ISO_14001.jpg
Nieuws

Mogelijke herziening ISO 9001 en ISO 14001

Een aantal ISO-managementsysteemnormen ondergaan op dit moment de zogenoemde ‘systematic review’: de periodieke beoordeling of ze nog actueel of aan herziening toe zijn. Kwaliteits-, milieu- en assetmanagers van over de hele wereld spreken zich uiterlijk in december uit of hun norm nog aan hun eisen voldoet. NEN vraagt de markt dan ook om input.

 

Elke vijf jaar wordt een norm automatisch beoordeeld. Omdat de herziening van de basis van alle managementsysteemnormen (de HLS) bijna is afgerond, kan dat een aanleiding zijn om aanpassingen in de bestaande normen door te voeren.

 

Standpunt

NEN heeft daar het volgende algemeen standpunt over ingenomen. Het verdient aanbeveling om in alle managementsysteemnormen de nieuwe HLS-tekst door te voeren via een zogenoemde amendering. Daarmee wordt voorkomen dat er gedurende langere tijd twee versies van de HLS naast elkaar bestaan. Inhoudelijk zou dat niet al teveel problemen hoeven op te leveren omdat de HLS niet ingrijpend gewijzigd wordt. Daarnaast kunnen de belanghebbenden ook vinden dat dat hun norm bovenop de HLS-basis verder aangepast moet worden. Voor ISO 9001:2015 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001:2015 (milieumanagement) lijkt het voor de hand te liggen dat ze technisch inhoudelijk nog voor een aantal jaren worden herbevestigd. Voor ISO 55001:2014 (assetmanagement) lijkt het wel zeker dat er in 2021 een herziening start, waarbij dan sowieso de nieuwe HLS als basis wordt genomen.

 

Input leveren

NEN roept belanghebbenden op om input te leveren over mogelijke wijzigingen die gemaakt moeten worden in de normen. ISO heeft voor ISO 9001 ook een enquête uitgezet die ingevuld kan worden. Voor ISO 14001 volgt er enquête later in dit jaar. Ook wijzigingen met betrekking tot termen in ISO 9000 of ISO 55000 kunnen ingestuurd worden.

 

Meer informatie

Voor informatie over de mogelijkheden om commentaar te geven of deel te nemen aan de ontwikkeling van normen: neem contact op met Ortwin Costenoble, NEN Managementsystemen, telefoon 015 2 690 461 of e-mail mm@nen.nl