Nieuws

 • Infoland_vernieuwt_iProva_software.png

  Infoland vernieuwt iProva software

  Vanaf 13 april 2021 gaat iProva, de software voor kwaliteits- en risicomanagement van Infoland, verder onder de naam Zenya. Om de beoogde groei van Infoland te realiseren gaan ze onder meer internationaliseren. Dat vereist een globaal inzetbaar merk. Daarnaast vraagt een verdere uitbreiding (van het productportfolio) om een logisch en modulair product- en merksysteem, een productfamilie. Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe identiteit. De website onderging een complete metamorfose en laat nu...
 • 2_dagen_thuiswerken_wordt_de_norm_vergoedingen_veranderen.jpg

  Espresso survey: Hebben remote audits een toekomst?

  De resultaten van de laatste Espresso-enquête zijn binnen. Deze korte enquête was gericht op audits op afstand, ook wel remote audits genoemd. De enquête is in januari 2021 uitgevoerd onder klanten van DNV. De resultaten geven inzicht in hoeverre remote audits ‘werken’. Wat hebben ze geleerd, wat zijn de voordelen en de uitdagingen van de remote audits? Daarnaast heeft DNV gevraagd hoe organisaties de remote audit in de komende 2-3 jaar zien ontwikkelen....
 • RvA_werkt_samen_voor_waarborging_kwaliteit_COVID-diagnostiek.jpg

  RvA werkt samen voor waarborging kwaliteit COVID-diagnostiek

  Samen met Dienst Testen (van het ministerie van VWS), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), en het RIVM werkt de Raad voor Accreditatie (RvA) aan de waarborging van de kwaliteit in de diagnostische keten van SARS-CoV-2.   Per 1 januari 2021 is de Dienst Testen opgericht. Dienst Testen coördineert de opschaling van de testcapaciteit (van het netwerk van laboratoria en GGD’en) voor SARS-CoV-2 en faciliteert de samenwerking binnen de diagnostische keten. Zo helpt...
 • Ruim_kwart_technische_bedrijven_zag_in_2020_omzet_stijgen.jpg

  Optimisme technische bedrijven overstijgt coronacrisis

  De technische branche kijkt positief uit naar 2021. Ruim de helft (51%) van de technische bedrijven verwacht dat in 2021 de omzet van zijn organisatie gaat stijgen. Daar staat slechts 8 procent tegenover die een daling verwacht. Dit blijkt uit de TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. Ruim 700 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de...
 • Vernieuwde_ISO-richtlijnen_voor_kwaliteitsdocumentatie.jpg

  Vernieuwde ISO-richtlijnen voor kwaliteitsdocumentatie

  De nieuwe versie van NEN-ISO 10013 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen – Richtlijnen voor gedocumenteerde informatie’ is gepubliceerd. Deze versie houdt rekening met de ontwikkelingen die zich sinds de vorige versie hebben voorgedaan.   NEN-ISO 10013 vervangt ISO/TR 10013:2001. Uit meer dan twintig landen en organisaties, namen vertegenwoordigers actief deel aan de ontwikkeling van de vernieuwde norm. Het technische rapport is omgezet naar een internationale...
 • Bijeenkomst_over_de_Safety_Culture_Ladder_.jpg

  Bijeenkomst over de Safety Culture Ladder

  Donderdag 8 april 2021 | Online | 14.00 – 15.00 uur Woensdag 28 april 2021 | Online | 13.00 – 14.00 uur   Vragen over de SCL (Veiligheidsladder) in het kader van ViA of de Governance Code Veiligheid in de Bouw? Voor organisaties die aan de slag willen met de SCL of vragen hebben over ViA organiseert NEN informatiebijeenkomsten.   Tijdens deze informatiebijeenkomsten zijn zowel NEN, een certificerende instelling als iemand vanuit de werkgroep ViA...
 • Ruim_11_miljoen_voor_UT_Perspectief-programmas_lichter_vervoer_en_hergebruik_grondstoffen_-_Sissi_de_Beer.jpg

  Ruim 11 miljoen voor UT Perspectief-programma’s: lichter vervoer en hergebruik grondstoffen

  Twee Universiteit Twente-consortia gaan de komende jaren werken aan onderzoek gericht op technologische innovatie met economisch potentieel voor een duurzamere wereld. Het gaat om de projecten: ‘CO ₂ -reductie door lichter vervoer’ en ‘Betere scheidingstechnologie voor hergebruik grondstoffen’. UT-wetenschappers Remko Akkerman (lichter vervoer) en Sissi de Beer (hergebruik grondstoffen) beginnen binnen het Perspectief-programma aan twee nieuwe...
 • Webtool_voor_MVI_is_vernieuwd.jpg

  Webtool voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is vernieuwd

  Webtool ISO 20400, de implementatietool voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), is vernieuwd. Op 8 april presenteren NEN, NEVI en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de vernieuwde webtool met de nieuwe mogelijkheden die worden geboden.   In 2018 hebben NEN en NEVI de webtool gelanceerd. Sindsdien hebben ruim driehonderd organisaties gebruik gemaakt van de zelfscan en zelfverklaring om te bepalen waar ze staan op het gebied van maatschappelijk...
 • Ontwikkeling_van_drie_NTAs_met_specificaties_voor_vraaggestuurd_recyclaten.jpg

  Ontwikkeling van drie NTA’s met specificaties voor vraaggestuurd recyclaten

  Via inzameling van restmateriaal vindt gerecycled kunststof (recyclaat) zijn weg terug in hoogwaardige producten. Om het volume aan hergebruikt kunststof te vergroten zijn afspraken nodig over de gewenste materiaaleigenschappen van het recyclaat, bezien vanuit beoogde soortgelijke eindproducten.   Voor drie concrete productgroepen worden de specificaties in een Nederlands Technische Afspraak (NTA) vastgelegd. Hiermee wordt vraag en aanbod van kunststofrecyclaat gefaciliteerd en...
 • EU-prijs_als_erkenning_voor_innovatie_en_excellentie_op_het_gebied_van_productveiligheid.jpg

  EU-prijs als erkenning voor innovatie en excellentie op het gebied van productveiligheid

  Consumentenveiligheid is een van de thema’s waar de Europese Unie zich hard voor maakt. De EU-prijs voor productveiligheid, die dit jaar voor de tweede keer zal worden toegekend, is een eerbetoon aan bedrijven die zich extra hebben ingespannen om hun klanten te beschermen en aan de strengste normen te voldoen. Dit is een geweldige kans voor bedrijven die op dit gebied willen uitblinken, en zich hebben bewezen, om zichzelf te presenteren.   De winnaars van dit jaar...
 • Europese_belangstelling_voor_samenwerking_milieukeurmerken.png

  Europese belangstelling voor samenwerking milieukeurmerken

  Om de mogelijkheden voor samenwerking met verschillende nationale milieukeurmerken te verkennen heeft SMK in 2020 twee web-bijeenkomsten georganiseerd.   Bij de Scandinavische Nordic Swan, de Duitse Blauer Engel en het Oostenrijkse Umweltzeichen is veel enthousiasme om samen criteria voor non-food producten en diensten te ontwikkelen en te harmoniseren. Ook kunnen de milieukeurmerken veel van elkaar leren hoe keurmerken een rol kunnen spelen in Green Public Procurement . In de...
 • Steeds_meer_zorginstellingen_leveren_duurzamere_zorg.png

  Steeds meer zorginstellingen leveren duurzamere zorg

  Het keurmerk Milieuthermometer Zorg telde in 2017 circa 50 gecertificeerde zorginstellingen, dit aantal groeide eind 2020 tot 282 organisaties. Afgelopen december zijn de eerste stappen gezet voor de herziening van het certificatieschema. Input voor de herziening zijn welkom bij SMK voor 1 april.   Het keurmerk Milieuthermometer Zorg telde in 2017 circa 50 gecertificeerde zorginstellingen. Op dit moment zijn er totaal 7 zorginstellingen gecertificeerd op het gouden niveau...
 • Evaluatie_Wet_kwaliteit_klachten_en_geschillen_zorg_de_wet_breed_gedragen_maar_niet_op_alle_punten_succesvol.jpg

  Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: de wet breed gedragen, maar niet op alle punten succesvol

  De evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wijst uit dat deze wet daadwerkelijk bijdraagt aan het bereiken van de gestelde doelen, namelijk het versterken van de positie van de cliënt en het bevorderen van de kwaliteit van zorg. Maar de evaluatie laat ook zien dat er nog punten ter verbetering zijn.     In de wetsevaluatie stonden de thema’s reikwijdte, kwaliteit en veiligheid, klachtrecht en toezicht op de uitvoering van de wet...
 • Nieuwe_normcommissie_in_oprichting_Plastics_in_het_milieu.jpg

  Nieuwe normcommissie in oprichting: Plastics in het milieu

  GRATIS • Online • 4 uur   Draag bij aan het overzichtelijk maken van het probleem van plastics in het milieu. Het eenduidig maken van definities, eenheden en methoden, maar ook het coördineren van de Nederlandse inbreng in het onderwerp.   Tot nu toe is het vraagstuk rond plastics in het milieu altijd onderdeel geweest van andere thema's: verpakkingsmaterialen, vervuiling, anorganische parameters, bouwmaterialen, algemeen water- of bodemonderzoek. Als...
 • ISO_lanceert_voorstel_nieuwe_commissie_voedselverspilling.jpg

  ISO lanceert voorstel nieuwe commissie voedselverspilling

  Denemarken heeft een voorstel bij ISO ingediend voor een nieuwe commissie die gaat werken aan het tegengaan van voedselverspilling. Het doel is om organisaties een tool te bieden waarmee ze op een eenduidige en systematische manier de vermindering van voedselverspilling kunnen aantonen. De ISO-documenten zullen geschikt zijn als basis voor certificatie. NEN vraagt Nederlandse stakeholders vóór 15 april om een onderbouwde reactie op het ISO-voorstel. Het tegengaan...
 • Industrie_zet_ingezet_herstel_voort_in_2021.jpg

  Industrie zet ingezet herstel voort in 2021

  Na een krimp van 5% in 2020 zet het herstel voor de Nederlandse industrie door en groeit de sector in 2021 weer met 2,5%. De coronacrisis raakt de industrie daarmee per saldo minder dan andere sectoren, al duurt productieherstel nog tenminste tot in 2022. Snelle opleving van de wereldhandel en aantrekkende export vanwege groei op (eind)markten voor onder andere auto’s, halfgeleiders en verpakkingen zijn drijvende krachten achter een beter 2021. Het produceren van coronavaccins in...
 • DNV_GL_maakt_zich_klaar_voor_de_decade_of_transformation_en_verandert_de_naam_in_DNV.jpg

  DNV GL maakt zich klaar voor ‘decade of transformation’ en verandert naam in DNV

  's Werelds leidende classificatie en certificeringsinstelling DNV GL verandert per 1 maart 2021 haar naam in DNV. De reden voor de naamswijziging komt voort uit een uitgebreide herziening van de strategie van de organisatie, die zich positioneert voor een wereld waarin veel van de markten van DNV fundamenteel veranderen.   De huidige naam bestaat sinds de fusie in 2013 tussen DNV (Det Norske Veritas) en GL (Germanischer Lloyd). De naamsvereenvoudiging is een gevolg van een...
 • Eerste_stap_eenduidige_aansluiting_tussen_IMBOR_en_NEN_2767_gezet.jpg

  Eerste stap eenduidige aansluiting tussen IMBOR en NEN 2767 gezet

  In 2021 wordt gestart met een gezamenlijk project van NEN en CROW dat moet leiden tot een eenduidige aansluiting tussen de informatiemodellen in het IMBOR en de NEN 2767 Conditiemeting. Rijkswaterstaat, de provincies, Gemeente Rotterdam, CROW en NEN zijn een initiatiefgroep gestart voor de afstemming van IMBOR en de NEN 2767 infrastructuur decompositie.   De informatiemodellen IMBOR en NEN 2767 Conditiemeting sluiten op dit moment niet goed op elkaar aan. Beide modellen...
 • Meer_aandacht_nodig_voor_wijkverpleging_in_kwaliteitsstandaarden_voor_verpleegkundigen_en_verzorgenden.jpg

  Meer aandacht nodig voor wijkverpleging in kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden

  Om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren zijn er steeds meer kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden. De meeste kwaliteitsstandaarden hebben weinig aandacht voor relationele aspecten tussen verpleegkundigen en cliënten en ook is de aandacht voor de wijkverpleging beperkt. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel waarin onderzocht werd voor welke onderwerpen er kwaliteitsstandaarden zijn, waar nog lacunes zijn en of de kwaliteitsstandaarden ook aandacht hebben voor...
 • Week_van_de_circulaire_economie_1_tm_6_februari.jpg

  Week van de circulaire economie 1 t/m 6 februari

  Uit de eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving, blijkt dat Nederland amper minder grondstoffen gebruikt dan tien jaar geleden, terwijl het in 2030 de helft minder moet zijn. Het is noodzaak dat we in 2021 slimmer gebruik gaan maken van grondstoffen. Meer dan honderd pioniers uit diverse branches geven tijdens de Week van de Circulaire Economie het goede voorbeeld. Met online workshops, debatten en inspiratiesessies tonen zij van maandag 1...