Nieuws

 • Tien_mvo-managers_op_de_shortlist_voor_titel_MVO-Manager_van_het_jaar_2019.jpg

  10 MVO-managers op de shortlist voor titel ‘MVO Manager van het Jaar 2019’

  In de afgelopen periode zijn ruim 600 MVO-managers in Nederland uitgenodigd om 3 personen uit deze groep te kiezen waarvan zij vinden dat deze in aanmerking komen voor de titel ‘MVO Manager van het Jaar 2019’. Inmiddels zijn de stemmen geteld. De volgende 10 MVO managers staan op de shortlist voor de volgende ronde: Alberic Pater (Country Sustainability Manager Ikea Nederland) Sander Dekker (Manager Sustainability bij Van Oord) Wineke Haagsma (Director Corporate...
 • Consumenten_nog_niet_overtuigd_van_de_voordelen_van_Artificial_Intelligence.JPG.jpg

  Consumenten nog niet overtuigd van de voordelen van Artificial Intelligence

  Consumenten hebben geen vertrouwen in kunstmatige intelligentie (AI) en begrijpen niet in hoeverre AI hun interacties met bedrijven beter en efficiënter kunnen maken, blijkt uit nieuw onderzoek van Pegasystems Inc., de softwareleverancier van krachtige digital transformation-toepassingen voor toonaangevende organisaties. Het onderzoek dat werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Savanta is gepresenteerd tijdens PegaWorld 2019 in Las Vegas. Voor het onderzoek zijn 5.000 consumenten...
 • TUV_Nederland_neemt_Qualitatis_over.JPG.jpg

  TÜV Nederland neemt Qualitatis Inspectie over

  Per 3 juni jl. heeft TÜV Nederland de activiteiten van branchegenoot Qualitatis Inspectie B.V. overgenomen. Samen is overeenstemming bereikt over een volledige aandelenoverdracht van Qualitatis Inspectie B.V. naar de Nederlandse dochter van TÜV NORD, TÜV Nederland QA B.V.   Qualitatis Inspectie is al ruim 16 jaar actief op het gebied van inspecties en certificering gericht op de uitzendbranche. Door de bundeling van krachten zijn beide partijen nog beter in staat om...
 • Groei_aantal_robots_vertraagt_risico_voor_productiviteitsgroei.jpg

  Groei aantal robots vertraagt, risico voor productiviteitsgroei

  In de industrie is het aantal robots de laatste tien jaar vervijfvoudigd. Eind 2019 zijn er naar verwachting circa 12.000 industriële robots. Verontrustend is dat het groeitempo afneemt. Juist een versnelling en betere toepassing van de robotisering is met het oog op de noodzakelijke toekomstige productiviteitsgroei en economische groei echter een must.   Na de recessie is de jaarlijkse groei van de arbeidsproductiviteit in de industrie gehalveerd tot 3%. In de periode ervoor...
 • Verpleeghuizen_maken_kwaliteitsslag_nog_ruimte_voor_verbetering.jpg

  Verpleeghuizen maken kwaliteitsslag, nog ruimte voor verbetering

  Bestuurders, cliëntenraden en ondernemingsraden (OR’s) van verpleeghuizen merken dat er sinds 2016 een beweging op gang is gekomen naar een zinvollere daginvulling voor bewoners, meer deskundigheidsbevordering voor personeel en meer onderlinge dialoog. Er is nog ruimte voor verdere verbetering. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel naar de opbrengsten van de in januari 2016 beschikbaar gestelde extra financiële middelen, die ingezet kunnen worden om bewoners in...
 • Klimaatimpact_van_zorginstellingen_in_kaart.JPG.jpg

  De klimaatimpact van zorginstellingen in kaart

  Het verminderen van de klimaatimpact is één van de pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg die partijen uit de zorg, overheid en het bedrijfsleven hebben gesloten. Welke producten en diensten leveren de grootste bijdrage aan de totale klimaatimpact van zorginstellingen? Dit inzicht versnelt het werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in de zorg. Stichting Stimular heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en in samenwerking met...
 • circular_illu.jpg

  ‘Voor echt duurzaam ontwerp is nieuwe aanpak nodig’

  Schaarse grondstoffen en oceanen vol met plastic afval: een radicaal herontwerp van onze bedrijfsmodellen, productieprocessen en ons consumentengedrag is nodig, volgens prof.dr.ir. Conny Bakker en prof.dr.ir. Ruth Mugge. Tijdens het 50e jubileumjaar van de faculteit Industrieel Ontwerpen spraken zij onlangs hun intreeredes uit over sustainability en design .   Tussen 1970 en 2019 steeg de wereldwijde extractie van grondstoffen voor onze producten van 27 miljard naar 92 miljard...
 • Wessanenkopie.jpg

  Wessanen wordt eerste Nederlandse beursonderneming met ‘B Corp’ certificaat

  Wessanen gaat zich expliciet richten op de creatie van ‘een significante positieve invloed op de maatschappij en milieu’. Het concern, dat zich richt op biologische voeding, gaat in haar statuten verankeren dat het bestuur de belangen van meerdere stakeholders dient, waaronder die van werknemers, klanten en ‘de gemeenschappen en de samenleving, het lokale en globale milieu en de korte en lange termijn belangen’ van de onderneming. Dit blijkt uit het op 25 februari jl....
 • Onderzoek_familiebedrijf_niet_de_beste_werkgever.png

  Onderzoek: familiebedrijf niet de beste werkgever

  Familiebedrijven investeren gemiddeld gezien minder in hun werknemers dan vergelijkbare niet-familiebedrijven. Zo biedt 85% van de familiebedrijven hun medewerkers trainingen en opleidingen tegenover bijna alle (97%) andere bedrijven. Ook is er een groot verschil als het gaat om flexibele werktijden: slechts bij 22% van de familiebedrijven is die mogelijkheid er terwijl veel meer (33%) niet-familiebedrijven hiervoor de ruimte geven. Inzoomend op de Nederlandse familiebedrijven valt op dat...
 • Bijeenkomst_Onderzoek_innovatie_en_normalisatie_een_gouden_combinatie.jpg

  Bijeenkomst ‘Onderzoek, innovatie en normalisatie: een gouden combinatie?’

  Op dinsdag 25 juni organiseert NEN een interactieve bijeenkomst voor organisaties die actief zijn op het gebied van onderzoek en innovatie. Doel van deze bijeenkomst is te laten zien hoe onderzoek, innovatie en normalisatie elkaar kunnen versterken. De bijeenkomst vindt plaats bij ‘the Green Village’ in Delft. Normalisatie kan een belangrijke bijdrage leveren als het integraal onderdeel vormt van de onderzoeks- en innovatiecyclus. Met deze bijeenkomst helpt NEN...
 • Wereldwijde_spelers_in_voedselveiligheid_zien_certificatie_als_paspoort_voor_handel.png

  Wereldwijde spelers in voedselveiligheid zien certificatie als ‘paspoort voor handel’

  Uit onderzoek blijkt dat 79% van de leiders in de levensmiddelenindustrie certificatie als topprioriteit beschouwt om aan de regelgeving te voldoen maar wel toepassingen voor nieuwe technologieën onderzoekt. Dat er beter aan de regelgeving kan worden voldaan, wordt als het grootste voordeel van certificatie beschouwd. Verbeterde veiligheid en kwaliteit komen op de tweede plaats. Operationele risico’s, zoals besmetting, en het ontbreken van een voedselveiligheidscultuur vormen de...
 • Informatiebijeenkomst_Europese_afspraken_Circulair_Bouwen.jpg

  Informatiebijeenkomst ‘Europese afspraken Circulair Bouwen’

  De behoefte aan Europese afspraken voor circulair bouwen neemt toe. Daarom organiseert NEN hierover op dinsdag 28 mei 2019 een informatiebijeenkomst. Belanghebbenden worden van harte uitgenodigd over deze afspraken mee te praten. Circulaire economie draait om het slim gebruik van grondstoffen, producten en goederen zodat deze hergebruikt kunnen worden. Voor Circulair Bouwen geldt dat materialen opnieuw gebruikt worden, maar ook dat er mogelijkheden ontstaan om gebouwen...
 • Bijdrage_chemische_industrie_aan_17_SDGs_in_kaart_gebracht.JPG.jpg

  Bijdrage chemische industrie aan 17 SDG’s in kaart gebracht

  De vernieuwde website www.responsiblecare.nl , een initiatief van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), toont de bijdrage van de sector aan de 17 duurzaamheidsdoelen die zijn opgesteld door de Verenigde naties. Daarnaast biedt de site best practices en data over milieu- en veiligheidsprestaties van de sector.   De Verenigde Naties heeft 17 SDG’s vastgesteld met als doeljaar 2030. De duurzaamheidsdoelen bieden een blik in de (nabije)...
 • Aboma_versterkt_positie_met_overname_liftkeuringsactiviteiten_SGS.jpg

  Aboma versterkt positie met overname liftkeuringsactiviteiten SGS

  Per 1 mei neemt Aboma de activiteiten van SGS op het gebied van liftkeuringen in Nederland over. Op 2 april jl. ondertekenden Jeroen Lammertse, algemeen directeur van Aboma, en Danny Boden, Business Manager Industrial van SGS, het contract. Aboma is sinds 1999 actief op de markt van liftkeuringen. Het past binnen de strategie van Aboma om de veiligheid in het verticaal transport continu te bevorderen. Aboma neemt zowel de contractverplichtingen als de medewerkers over. Hiermee komt het...
 • Raad_voor_Accreditatie_benoeming_voorzitter_en_lid_van_Raad_van_Bestuur.png

  Raad voor Accreditatie: benoeming voorzitter en lid van Raad van Bestuur

  Met ingang van 22 juni 2019 is Roeland Nieuweboer benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Raad voor Accreditatie (RvA). Hij volgt Jan van der Poel op die dan met pensioen gaat. De Raad van Toezicht heeft besloten over te gaan op een tweehoofdige leiding. Tevens wordt per dezelfde datum Joep de Haas lid van de Raad van Bestuur.   Roeland Nieuweboer heeft de afgelopen 13 jaar diverse functies vervuld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie...
 • Hoe_Forbo_samen_met_klanten_werkt_aan_de_circulaire_economie.jpg

  Hoe Forbo samen met klanten werkt aan de circulaire economie

  Een substantieel aantal klanten waaronder projectinrichters en installateurs zamelen al Marmoleum-snijafval in voor Forbo. Dit materiaal wordt vervolgens gerecycled tot nieuwe Marmoleum-vloeren. Forbo is ontzettend blij met klanten die helpen met het terughalen van snijafval. Een trouwe inzamelaar is projectinrichter Boerhof. Waarom doen ze mee? In gesprek met directeur Kristel.   ‘Wij zamelen al sinds 2012 snijafval in voor Forbo. Dit doen we met name voor het milieu....
 • gevaarlijke_stoffen_Innovatiefestival-20190314-1024x512.png

  Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival presenteert vernieuwende ideeën

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert op 14 maart, in samenwerking met het Nederlands Focal Point, het Gevaarlijke Stoffen Innovatiefestival in DeFabrique, Utrecht. Dit evenement bestaat onder andere uit een innovatiemarkt, de prijsuitreiking van de Goede Praktijken Competitie door staatssecretaris Tamara van Ark en mini-colleges door wetenschappers. Werkgevers en werknemers, onderzoekers en experts maken kennis met vernieuwingen zoals een app waarmee je barcodes...
 • Hoe_robots_de_voedingsindustrie_de_helpende_hand_bieden.JPG.jpg

  Hoe robots de voedingsindustrie de helpende hand bieden

  Technologie speelt een steeds grotere rol in de voedingsproductie. Binnen de industrie groeit vooral het gebruik van robotica en data-technologie. Dat draagt bij aan de betaalbaarheid van voeding en aan transparantie over herkomst en productie. De meerderheid van de Nederlandse consumenten wil meer weten over de productie van zijn voeding. Data-technologie helpt voedingsproducenten om meer informatie uit de keten te delen.   Voor Nederlandse fabrikanten is de inzet van nieuwe...
 • Beroepsziekten_te_lijf_met_de_RIE_tijdens_5e_Week_van_de_RIE.jpg

  Beroepsziekten te lijf tijdens 5e Week van de RI&E

  Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E de 5e Week van de RI&E. In deze week worden ondernemers opgeroepen en gestimuleerd om aan de slag te gaan met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een verplichting vanuit de Arbowet. Dit jaar is het thema ‘Beroepsziekten te lijf met de RI&E’.   De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers in...
 • Henk_de_Vries_benoemd_tot_bijzonder_hoogleraar_standaardisatie_en_normalisatie_aan_RSM.jpg

  Henk de Vries benoemd tot bijzonder hoogleraar standaardisatie en normalisatie aan RSM

  Prof. dr. ir. Henk de Vries bekleedt per 1 november 2018 de bijzondere leerstoel Standaardisatie en Normalisatie aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Deze leerstoel is sinds 1994 een samenwerkingsverband tussen NEN en RSM. De leerstoel heeft als doel standaardisatie en normalisatie meer aandacht te geven in bedrijfskundig onderwijs en onderzoek.   Prof. dr. ir. Henk de Vries volgt Prof. dr. Knut Blind op. Hij zal zich vooral richten op de versterking van...