Nieuws

 • Hoe_robots_de_voedingsindustrie_de_helpende_hand_bieden.JPG.jpg

  Hoe robots de voedingsindustrie de helpende hand bieden

  Technologie speelt een steeds grotere rol in de voedingsproductie. Binnen de industrie groeit vooral het gebruik van robotica en data-technologie. Dat draagt bij aan de betaalbaarheid van voeding en aan transparantie over herkomst en productie. De meerderheid van de Nederlandse consumenten wil meer weten over de productie van zijn voeding. Data-technologie helpt voedingsproducenten om meer informatie uit de keten te delen.   Voor Nederlandse fabrikanten is de inzet van nieuwe...
 • Beroepsziekten_te_lijf_met_de_RIE_tijdens_5e_Week_van_de_RIE.jpg

  Beroepsziekten te lijf tijdens 5e Week van de RI&E

  Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E de 5e Week van de RI&E. In deze week worden ondernemers opgeroepen en gestimuleerd om aan de slag te gaan met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een verplichting vanuit de Arbowet. Dit jaar is het thema ‘Beroepsziekten te lijf met de RI&E’.   De RI&E is een gestructureerde manier om in een organisatie de risico’s op het gebied van de veiligheid en gezondheid van werknemers in...
 • Henk_de_Vries_benoemd_tot_bijzonder_hoogleraar_standaardisatie_en_normalisatie_aan_RSM.jpg

  Henk de Vries benoemd tot bijzonder hoogleraar standaardisatie en normalisatie aan RSM

  Prof. dr. ir. Henk de Vries bekleedt per 1 november 2018 de bijzondere leerstoel Standaardisatie en Normalisatie aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Deze leerstoel is sinds 1994 een samenwerkingsverband tussen NEN en RSM. De leerstoel heeft als doel standaardisatie en normalisatie meer aandacht te geven in bedrijfskundig onderwijs en onderzoek.   Prof. dr. ir. Henk de Vries volgt Prof. dr. Knut Blind op. Hij zal zich vooral richten op de versterking van...
 • nen_hls.jpg

  Herziening HLS van start

  Eind februari is de eerste vergadering van de internationale werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de HLS. De HLS, de gemeenschappelijke structuur en kerneisen voor alle ISO-managementsysteemnormen, heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat normen als ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001 volgens het plug-in model gemakkelijker te integreren zijn in de bedrijfsvoering.   Voorzitter van de werkgroep is Nigel Croft (UK/Brazilië). Nigel heeft zijn...
 • Opschoondag_maakt_deelnemende_bedrijven_zichtbaar_-_de_straat_op_voor_teambuilding_en_een_schone_buurt.jpg

  Landelijke Opschoondag: de straat op voor teambuilding en een schone buurt

  Tijdens Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart 2019 helpt heel Nederland mee met het zwerfafvalvrij maken van de buitenruimte. Met grote én kleine opschoonacties melden niet alleen buurtbewoners, maar ook bedrijven zich aan voor deelname.   Landelijke Opschoondag is immers hét uitgelezen moment voor ondernemers om hun zichtbaarheid te vergroten door het organiseren van unieke en opvallende opruimacties. Daarnaast wordt zowel de band tussen collega’s als...
 • Opleidingsplatform_robotica_gelanceerd_190124_Holland-Robotics_Brabant-Robotiseert-persfoto-Onderwijsplatform-1.jpg

  Opleidingsplatform robotica gelanceerd

  Robots zijn inmiddels niet meer weg te denken in onze samenleving. Bij steeds meer bedrijven doet flexibele automatisering zijn intrede en ook de ‘sociale robots’ worden steeds meer toegepast. Voor bedrijven betekent dit dat ze hun personeel moeten (om)scholen om de mogelijkheden en potentie van robotica optimaal te kunnen benutten. Ook studenten zijn steeds meer op zoek naar opleidingen op het gebied van robotica. Het onderwijs biedt inmiddels al diverse robotica-opleidingen...
 • Trendrapport_2019_De_Nieuwe_Businessagenda_-_de_snelste_route_naar_de_nieuwe_economie.jpg

  Trendrapport 2019: De Nieuwe Businessagenda - de snelste route naar de nieuwe economie

  Klimaatneutraal, circulair en inclusief… dat is de toekomst van de nieuwe economie. Zover is het alleen nog niet, de transitie gaat veel te langzaam. MVO Nederland ontwikkelde daarom ‘de Nieuwe Businessagenda 2019: de snelste route naar de nieuwe economie’. Hiermee presenteert het grootste MVO-netwerk van Europa een waaier aan grote en kleine oplossingen waar ondernemers direct mee aan de slag kunnen.   De Nieuwe Businessagenda is tijdens het...
 • imvo_voucher.png

  Subsidie voor onderzoek naar verduurzaming

  In 2019 is het voor ondernemers met internationale ambities weer mogelijk om IMVO-vouchers aan te vragen. Met deze subsidieregeling krijgen MKB-bedrijven 50 procent terug van de onderzoekskosten naar duurzaam en verantwoord ondernemen in de internationale handelsketen. De afgelopen jaren maakten al 150 ondernemers gebruik van IMVO-voucher.   De  IMVO-voucher (2019)  is er speciaal voor MKB-ondernemers die zich richten op het verduurzamen van handelsrelaties in...
 • Driekwart_Nederlanders_niet_bekend_met_circulaire_economie.JPG.jpg

  Driekwart Nederlanders niet bekend met 'circulaire economie'

  Maar liefst 75 procent van de Nederlanders heeft nog nooit gehoord van de circulaire economie. Bovendien geeft slechts 9 procent aan precies te weten wat deze term inhoudt. Dit blijkt uit representatief onderzoek in opdracht van ABN AMRO onder ruim 1.000 Nederlanders, dat is verricht door PanelWizard. De uitkomsten zijn opmerkelijk, omdat zeven op de tien Nederlanders het uitgeput raken van grondstoffen wel degelijk als een probleem ervaren. De circulaire economie is een economisch systeem...
 • Week_van_de_circulaire_economie_2019.png

  Vierde Week van de Circulaire Economie is begonnen

  Recyclebare orchideeën, akoestische wandpanelen van onbruikbaar textiel, verdienmodellen op basis van afvalstromen. De circulaire economie in Nederland groeit als kool. Van 14 tot en met 18 januari is de vierde editie van de Week van de Circulaire Economie daarvan het levende bewijs. Meer dan honderd pioniers tonen tijdens evenementen door heel Nederland het succes van circulair ondernemerschap. Circl vormt het hoofdkwartier tijdens ‘de Week’ met dagelijks een reeks aan...
 • Duurzaam_ondernemen_zo_zorg_je_voor_bevlogen_medewerkers.jpg

  Duurzaam ondernemen: zo zorg je voor bevlogen medewerkers

  Met een alsmaar stijgende CO₂-uitstoot zijn duurzame maatregelen vanuit het bedrijfsleven harder nodig dan ooit. Volgens Geanne van Arkel, Head of Sustainable Development bij Interface en MVO-Manager van het Jaar 2018 , vervullen bevlogen medewerkers een sleutelrol. ‘Duurzaam ondernemen kan alleen als de hele organisatie er ook echt in gelooft.’ Maar hoe zorg je daarvoor? Van Arkel geeft tips.   2017 was geen best jaar als het gaat om de reductie van CO₂-uitstoot....
 • Klimaatplein_vervolgt_praktijkonderzoek_CO-beprijzing_met_MKB.jpg

  Klimaatplein vervolgt praktijkonderzoek CO₂-beprijzing met MKB

  Door inzicht te krijgen in eigen CO₂-uitstoot en CO₂-belasting die daarmee gepaard gaat, gaan ondernemers duurzamer en kostenbewuster om met energieverbruik. Dat is tenminste de ervaring uit een eerste praktijkonderzoek in 2017 onder het Brabantse MKB. Dat onderzoek wordt nu uitgebreid met een twaalftal ondernemingen uit drie verschillende bedrijfstakken.   Deze bedrijven gaan inzien wat een prijs van €60,- per ton CO₂ betekent voor de eigen bedrijfsvoering. Die prijs is...
 • Groei_Nederlandse_industrie_zwakt_af_tot_circa_2_procent.jpg

  Groei Nederlandse industrie zwakt af tot circa 2 procent

  De productiegroei van de Nederlandse industrie zwakt in 2019 naar verwachting af tot circa 2%, na een toename van 3,5% dit jaar. De lagere economische groei in Europa, en Duitsland in het bijzonder, is de voornaamste oorzaak. Vooral binnen de technologische industrie wordt het groeitempo ook gedrukt door personeelstekorten. Dit effect is momenteel het sterkst voelbaar in de metaalsector, waar 30% van de bedrijven aangeeft dat een tekort aan personeel de groei belemmert. Dit blijkt uit het...
 • Personeelstekorten_gaan_nu_echt_pijn_doen_in_alle_sectoren.jpg

  Personeelstekorten gaan nu echt pijn doen in alle sectoren

  Ondanks dat alle bedrijfssectoren in de komende twee jaar een gezonde groei laten zien, verwacht ABN AMRO dat zij minder hard gaan groeien dan in 2018. Een chronisch gebrek aan personeel en daarbovenop de toenemende vraag naar mensen met specifieke technische kennis zijn hiervan belangrijke oorzaken. Op korte termijn is geen verbetering te zien. Ondernemers moeten ingrijpende maatregelen nemen. Dit blijkt uit de meest recente Sectorprognoses 2019 en 2020 van ABN AMRO.   Er zijn...
 • Werknemers_missen_kansen_rond_eigen_ontwikkeling.PNG.png

  Werknemers missen kansen rond eigen ontwikkeling

  Eén derde van de Nederlandse werknemers heeft de beschikking over een eigen keuzebudget. Zij laten volgens hun werkgevers echter veel kansen liggen bij het gebruiken van dat geld. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar beschikbaarheid en gebruik van duurzame-inzetbaarheidsbudgetten.   Duurzame inzetbaarheid is de parapluterm om beleid te omschrijven dat gericht is op het versterken van de positie van werknemers op de...
 • Bewaking_kwaliteit_en_veiligheid_van_medische_hulpmiddelen_voor_thuisgebruik_kan_beter.jpg

  Bewaking kwaliteit en veiligheid van medische hulpmiddelen voor thuisgebruik kan beter

  De aandacht voor het borgen van de kwaliteit en veiligheid van door gemeenten en zorgverzekeraars verstrekte medische hulpmiddelen die mensen thuis gebruiken, is voor verbetering vatbaar. Er zijn veel verschillende partijen betrokken bij de hulpmiddelenzorg. Daardoor is het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het borgen van de kwaliteit en veiligheid van de hulpmiddelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en VUmc in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)....
 • Machine_learning_leidt_tot_nieuwe_inzichten_voor_Nivel_Zorgregistraties.jpg

  Machine learning leidt tot nieuwe inzichten voor Nivel Zorgregistraties

  Het toepassen van machine learning algoritmen op de zorgdata van Nivel Zorgregistraties eerste lijn leidt tot nieuwe inzichten, inzichten die met standaardtechnieken niet aan het licht kwamen. Dit is gebleken uit de resultaten van drie pilots rondom ‘big data’, die het Nivel heeft gedaan in samenwerking met datascientists van verschillende universiteiten.   Nivel Zorgregistraties eerste lijn beschikt over longitudinale informatie over de huisartsenconsulten en...
 • Verbeterprogramma_Palliatieve_Zorg_werkt_nog_steeds_door_in_de_praktijk.jpg

  Verbeterprogramma Palliatieve Zorg werkt nog steeds door in de praktijk

  Het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw heeft zorgorganisaties tussen 2012 en 2016 gestimuleerd om hun palliatieve zorg een jaar lang te verbeteren. Ruim 1 tot 5,5 jaar na de afronding van de projecten is de meerwaarde in de zorg nog steeds merkbaar. Patiënten krijgen vaker de benodigde zorg en zorgverleners werken beter samen, blijkt uit een peiling in medio 2018 door het Nivel.   In 2011 is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)...
 • Nederlandse_hightechindustrie_groeit_twee_maal_sneller_dan_gehele_economie.PNG.png

  Toeleveren aan de hightechindustrie

  De Nederlandse hightechindustrie bloeit volop en is de afgelopen twintig jaar twee maal zo snel gegroeid als de gehele Nederlandse economie. Nederlandse toeleveranciers voor de hightechsector profiteerden echter relatief beperkt van deze groei, doordat de eindfabrikanten vooral in het buitenland meer zijn gaan inkopen vanwege lagere loonkosten in bijvoorbeeld Oost-Europa. Dat kan de komende jaren veranderen doordat de inzet van de nieuwste technologie en specifieke kennis belangrijker wordt...
 • n_op_de_vijf_mkbers_past_aanbod_aan_om_te_blijven_voortbestaan.jpg

  Één op de vijf mkb’ers past aanbod aan om te blijven voortbestaan

  Het digitale tijdperk heeft een enorme impact op het mkb. Uit onderzoek , uitgevoerd in opdracht van Ricoh, blijkt dat mkb’ers ingrijpende aanpassingen doen aan het marktaanbod om aan de eisen van de hedendaagse consument te kunnen voldoen. Ruim een op de vijf Nederlandse mkb’ers verwacht over vijf jaar zelfs totaal andere producten en diensten aan te bieden. Meer dan de helft van de Nederlandse mkb’ers geeft aan dat innoveren nu topprioriteit is, omdat de hoge eisen...