Nieuws

 • Het_coronavirus_en_de_effecten_op_de_industrie.jpg

  Het coronavirus en de effecten op de industrie #2

  De uitbraak van het coronavirus heeft een groot effect op de economie. De situatie verandert van dag tot dag. De verlenging van een aantal overheidsmaatregelen versterken de sociale en economische impact. Ondernemers denken en acteren nu verder vooruit, waarbij inzichten uit verschillende sectoren kunnen helpen. In contact met de branches, bedrijven en het ING Economisch Bureau volgt ING de sectoren en delen zij inzichten en ontwikkelingen. Op deze manier kunnen ze onderling de beschikbare...
 • Update_aangepaste_maatregelen_RvA_vanwege_coronavirus.jpg

  Update: aangepaste maatregelen RvA vanwege coronavirus

  Het Kabinet heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus verder te beperken. Naar aanleiding van deze maatregelen heeft ook de Raad voor Accreditatie zijn maatregelen hierop aangepast.   Zoals in het vorige nieuwsbericht van de RvA vermeld, zijn alle locatiebeoordelingen in Nederland tot 6 april afgezegd. De RvA heeft besloten deze maatregel te verlengen tot 1 mei. Er wordt wekelijks bekeken of verder verlengen van de maatregel...
 • KIVI_ingenieurs_helpen_vitale_sectoren_bij_coronacrisis_met_online_platform.jpg

  KIVI ingenieurs helpen vitale sectoren bij coronacrisis met online platform

  Door het coronavirus draait de medische sector op volle toeren. Dit kan leiden tot een tekort aan relevante producten zoals mondkapjes en beademingsapparatuur, maar ook tot technische vraagstukken die snél moeten worden opgelost. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) , de Nederlandse beroepsvereniging van ingenieurs, heeft daarom een online platform opgezet . Hier zit een team klaar dat binnenkomende vraagstukken beoordeelt en onmiddellijk doorspeelt naar één...
 • Het_coronavirus_en_de_effecten_op_de_industrie.jpg

  Het coronavirus en de effecten op de industrie

  Nu het coronavirus zich ook in Europa manifesteert, neemt het aantal bedrijven dat de gevolgen hiervan ondervindt toe. Ondernemers in verschillende sectoren worden geraakt. ING onderneemt actie om zakelijke klanten te helpen bij het zo goed mogelijk opvangen van de financiële gevolgen op hun bedrijf.   De coronacrisis heeft een grote impact op de industrie. Eerdere vooruitzichten en groeiramingen voor 2020 zullen hierdoor niet uitkomen en het is alle hens aan dek. De...
 • Uitzonderingsmaatregelen_i.v.m._Corona_bij_NEN_Schemas.jpg

  Uitzonderingsmaatregelen i.v.m. Corona bij NEN Schema’s

  Als gevolg van de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen enige tijd niet alle conformiteitbeoordelingsactiviteiten doorgaan gaan zoals gepland. De wijze waarop de RvA omgaat met de huidige situatie is beschreven in het document RvA-T051.   Het document is in overeenstemming met  IAF ID3:2011  opgesteld. Op basis hiervan zijn uitzonderingsmaatregelen vastgesteld voor de door NEN beheerde schema’s. Daar waar nodig worden voor...
 • Corona_Tool_digitaal_corona-handboek_voor_bedrijven.png

  Corona Tool: digitaal corona-handboek voor bedrijven

  Het is duidelijk dat de corona-uitbraak ons allemaal raakt. Omdat wij met Smile gevestigd zijn in Noord-Brabant heeft het coronavirus ons vanaf het eerste uur beziggehouden. En hoewel wij als softwareleverancier gespecialiseerd zijn in grip op risico’s en gewend zijn aan online (samen)werken, was de afgelopen week toch een hectische tijd. Want dit is niet zomaar een crisis.   DOOR WENDY GEURKINK   Het is kristalhelder dat heel veel organisaties te maken hebben...
 • Kabinet_moet_meer_greep_op_gevaarlijke_stoffen_krijgen.jpg

  Kabinet moet meer greep op gevaarlijke stoffen krijgen

  Het beleid voor gevaarlijke stoffen is niet toereikend om risico’s in de leefomgeving voor mens en milieu voldoende te beheersen. Het aantal van deze stoffen en het gebruik ervan nemen toe, evenals het hergebruik van producten waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. Daarom is nieuw beleid noodzakelijk, zo concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘ Greep op gevaarlijke stoffen ’ dat onlangs is aangeboden aan minister Van Veldhoven...
 • Nieuwe_norm_voor_bedrijfscontinuteitsmanagement.jpg

  Nieuwe norm voor bedrijfscontinuïteitsmanagement

  De Nederlandstalige versie van NEN-EN-ISO 22301:2019 ‘Veiligheid en veerkracht - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit - Eisen’ is gepubliceerd. Deze norm vervangt de editie uit 2012. Het is bedoeld voor organisaties die streven naar continuïteit of een zo snel mogelijke hervatting van de dienstverlening bij verstoring van de bedrijfsactiviteiten. Toepassing van de norm zorgt ervoor dat organisaties richting klanten en belanghebbenden kunnen aantonen dat zij...
 • VvED_van_start_met_kwaliteitssysteem_voor_ervaringsdeskundigen.jpg

  VvED: van start met kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen

  In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ZonMw geld vrijgemaakt voor het ontwikkelen van een nieuw kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen binnen de ggz. Doel hiervan is om de komende jaren ervaringsdeskundigheid verder te professionaliseren. Het is een historische mijlpaal omdat Nederland internationaal gezien het eerste land is waar ervaringsdeskundigheid wordt geprofessionaliseerd als relevant onderdeel in de ggz. Bovendien wordt het...
 • Meeste_Nederlandse_industriebedrijven_niet_klaar_voor_de_toekomst.jpg

  ‘Meeste Nederlandse industriebedrijven niet klaar voor de toekomst’

  Het merendeel van de Nederlandse industriebedrijven is niet klaar voor de toekomst. Zo is bijna 80 procent van de industriebedrijven onvoldoende voorbereid op technologische ontwikkelingen, is 58 procent onvoldoende voorbereid op handelsbelemmeringen en is 56 procent nauwelijks bezig met verduurzaming. Meer aandacht voor managementpraktijken en investeren in R&D is het devies. Dat schrijven economen van Rabobank in hun verschenen studie ‘Naar een toekomstige maakindustrie’....
 • Wie_wordt_Service_Excellence_Professional_2020.jpg

  Wie wordt Service Excellence Professional 2020?

  Mellyora Adams (PFZW), Marnix Slot (Cendris) en Laura Thijssen (Brabantia) zijn genomineerd voor Service Excellence Professional 2020. Jaarlijks bepalen Beeckestijn Business School en Stichting Service Excellence wie in aanmerking komt voor de titel ‘Service Excellence Professional van het jaar’. Op basis van afstudeeronderzoeken aan de post-HBO leergang Service Excellence worden de nominaties daarvoor bepaald.   Mellyora Adams onderzocht hoe PFZW een excellente...
 • csu.jpg

  Medewerkers CSU krijgen hyperrealistische VR-veiligheidstraining

  CSU gaat alle medewerkers met behulp van virtual reality trainen in het voorkomen van ongevallen en het werken in een veilige omgeving, met veilige materialen, om zo een veilige werk- en klantomgeving te creëren. In samenwerking met VR-specialist Warp, de winnaar van de CSU Innovatie Award 2018, heeft CSU een training ontwikkeld die past bij de verschillende opleidings- en taalniveaus van de 16.000 schoonmaakmedewerkers.   Met meer dan 11.000 klantlocaties in de zorg,...
 • Wijkverpleegkundigen_Kwaliteit_van_ons_werk_goed_maar_Kwaliteitskader_Wijkverpleging_slecht_bekend.jpg

  Wijkverpleegkundigen: ‘Kwaliteit van ons werk goed, maar Kwaliteitskader Wijkverpleging slecht bekend’

  Het Kwaliteitskader Wijkverpleging is, anderhalf jaar na vaststelling, nog niet breed bekend onder verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging. Wel voldoet de wijkverpleging al aan veel van de kenmerken van goede wijkverpleging die in dit Kwaliteitskader zijn opgenomen, zo is de mening van de verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder deelnemers van het landelijke Nivel Panel Verpleging & Verzorging.   Het...
 • Ervaringen_van_patinten_en_nabestaanden_bij_calamiteiten_vertaald_naar_leidraad_voor_professionals.jpg

  Ervaringen van patiënten en nabestaanden bij calamiteiten vertaald naar leidraad voor professionals

  De Nederlandse zorg is van hoge kwaliteit en patiëntveiligheid staat hoog op de agenda. Toch gaat het soms mis en kan er sprake zijn van een calamiteit. Dan is het van belang om de patiënt of diens nabestaanden zo goed mogelijk op te vangen, de gevolgen van de schade zoveel mogelijk te beperken en inzicht te geven in het verloop en de oorzaken van de gebeurtenis. Het Nivel, Amsterdam UMC, locatie VUmc en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum hebben de wensen en behoeften van...
 • Bijeenkomst_Platform_Industrie__Veiligheid.1.jpg

  Bijeenkomst ‘Platform Industrie & Veiligheid’

  Op vrijdag 15 mei 2020 organiseert NEN in samenwerking met het ministerie van SZW, de bijeenkomst ‘Platform Industrie & veiligheid’. Via dit platform kunnen belanghebbenden ontwikkelingen in de industrie volgen en hun netwerk vergroten. Alle betrokkenen in de verschillende sectoren kunnen deelnemen aan de bijeenkomst.   Het  Platform Industrie & Veiligheid  biedt voor iedereen de mogelijkheid om de huidige ontwikkelingen in de industrie te volgen....
 • Ruim_200_evenementen_tonen_dat_circulaire_economie_cht_economie_is.jpg

  Ruim 200 evenementen tonen dat circulaire economie écht economie is

  Met het luiden van de gong opende Schijvens Corporate Fashion afgelopen vrijdag de handelsdag op Euronext Amsterdam. De producent van bedrijfskleding won de Circular Award Business 2020 tijdens de start van de vijfde editie van de Week van de Circulaire Economie. Gedurende deze week vonden meer dan tweehonderd evenementen plaats ter promotie van circulair ondernemerschap. De lancering van een tool met bijna honderd financieringsopties voor circulaire ondernemers bevestigt dat circulaire...
 • Circulair_inkopen_met_normen.jpg

  Circulair inkopen met normen

  Steeds meer organisaties gaan aan de slag met circulair inkopen. Maar waar moet een organisatie beginnen? Met ISO 20400, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen, kan er worden vastgesteld hoe daar uitvoering aan te geven.   Inkoop speelt een sleutelrol in de transitie naar een circulaire economie. Inkopers kunnen circulaire innovatie aanjagen met de juiste uitvraag. Inkoop is nauw verbonden met de duurzaamheidsstrategie van een organisatie....
 • Informatiebijeenkomst_ISO_45001__Ervaringen_en_nieuwe_normen_voor_gezond_en_veilig_werken.jpg

  Overgangstermijn naar ISO 45001-certificaat

  In maart 2018 is ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik’ gepubliceerd. Organisaties met een OHSAS 18001-certificaat hebben nu nog een ruim jaar de tijd (tot 12 maart 2021) om over te stappen op ISO 45001:2018.   IAF en ISO hebben de overgangstermijn van OHSAS 18001:2007 vastgesteld en afgesproken een overgangsperiode van 3 jaar aan te houden volgend op de publicatie van ISO 45001. De officiële...
 • Werkgroep_certificatie_ISOIEC_27701_en_AVG_gaat_van_start.jpg

  Werkgroep ‘certificatie ISO/IEC 27701 en AVG’ gaat van start

  Na de introductie van de AVG in mei 2018 is er in ISO-verband bekeken hoe normen een rol kunnen spelen bij het voldoen aan de eisen van de AVG. In oktober 2019 is ISO/IEC 27701 (Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management - Requirements and guidelines) gepubliceerd. Implementatie van ISO/IEC 27701 ondersteunt organisaties in hun streven te voldoen aan AVG.   Op het introductiecongres ISO/IEC 27701, georganiseerd door NEN in...
 • Aboma_versterkt_positie_met_overname_Alfa_Bureau_voor_Certificering_B.V._en_Arbo_Advies_Ruigewaard_B.V._-_ondertekening_overname.jpg

  Aboma versterkt positie met overname Alfa Bureau voor Certificering B.V. en Arbo Advies Ruigewaard B.V.

  Per 1 februari neemt Aboma de aandelen van Alfa Bureau voor Certificering B.V. en Arbo Advies Ruigewaard B.V. over. Beide bedrijven, vallend onder één holdingstructuur, zijn actief in respectievelijk certificering en arbo-advies binnen de GWW-branche, in het bijzonder op het gebied van het werken met verontreinigde bodem.   Aboma versterkt met deze strategische overname haar positie als certificerende instantie. Daarnaast brengt de overname een uitbreiding van...