Nieuws

 • ing_foto.jpg

  Leveringsproblemen temperen herstel industrie

  Na een productiekrimp van 4,3% in 2020 zet het herstel voor de Nederlandse industrie door en groeit de sector in 2021 weer met 4%. Wereldwijd laten belangrijke afzetmarkten door een toenemende vaccinatiegraad en stimulerende overheidsmaatregelen dit jaar een krachtig economisch herstel zien. Tegelijkertijd nemen behalve de orders ook de leveringsproblementoe. Lange levertijden en schaarste aan kritische materialen zitten de productie steeds meer in de weg. Terwijl de schaarste...
 • Door_corona_getroffen_sectoren_hebben_weinig_interesse_in_omscholing_naar_techniek.jpg

  Weinig interesse in omscholing naar techniek

  Een vijfde van de Nederlanders heeft serieuze interesse in technische omscholing. Mannen (29%) overwegen omscholing naar de techniek vaker dan vrouwen (11%), zo blijkt uit onderzoek door TechniekOpleiding.nl onder ruim 1.500 werkende Nederlanders. Het animo in verschillende sectoren die bovengemiddeld onder druk staan door de coronacrisis is opvallend genoeg laag. Van de Nederlanders die actief zijn in de sector toerisme & luchtvaart zegt slechts 17 procent omscholing naar de techniek...
 • Vertrouwen_van_managers_in_medewerkers_tijdens_thuiswerken_is_groot.jpg

  Vertrouwen van managers in medewerkers tijdens thuiswerken is groot

  Het merendeel van de managers maakt zich tijdens het thuiswerken geen zorgen over de productiviteit van zijn medewerkers. Slechts 15 procent controleert regelmatig of medewerkers wel daadwerkelijk aan het werk zijn. Ruim een vijfde (21%) is zelfs van mening dat zijn team te veel werkt. Dit blijkt uit de ManagementScore van ISBW, een representatief onderzoek onder ruim 500 managers in Nederland. Een kleine groep gaat het managen op afstand wat minder goed af. Zo geeft 14 procent aan de...
 • Chemische_industrie_in_2050_groene_fabrieken_n_groene_producten_-_cover_rapport_van_Routekaart_naar_Realiteit.png

  Chemische industrie in 2050: groene fabrieken én groene producten

  De Koninklijke VNCI heeft het rapport ‘van Routekaart naar Realiteit’ gelanceerd. Het laat de weg zien die de sector gaat afleggen om over minder dan dertig jaar klimaatneutraal en circulair te zijn. Manon Bloemer, directeur VNCI: ‘De realiteit is dat we tot 2050 geen tijd te verliezen hebben. We gaan niet alleen onze eigen CO ₂ -uitstoot terugdringen, maar willen ook een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de producten van onze afnemers. Als we dat systeem nu...
 • Start_NTA_voor_lithium-ion_batterijbranden.jpg

  Start NTA voor lithium-ion batterijbranden

  Lithium-ion batterijen zoals gebruikt in e-bikes en mobiele telefoons kunnen branden. Bij brandblussers die bedoeld zijn om deze branden te blussen, ontbreekt echter een betrouwbare testmethode om deze geschiktheid te kunnen valideren. Daarom wordt een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) gemaakt met de regels voor li-ion brandproeven. Belanghebbende partijen kunnen zich tot 31 mei 2021 aansluiten bij dit initiatief.   Er zijn inmiddels een groot aantal tests uitgevoerd,...
 • Infoland_vernieuwt_iProva_software.png

  Infoland vernieuwt iProva software

  Vanaf 13 april 2021 gaat iProva, de software voor kwaliteits- en risicomanagement van Infoland, verder onder de naam Zenya . Om de beoogde groei van Infoland te realiseren gaan ze onder meer internationaliseren. Dat vereist een globaal inzetbaar merk. Daarnaast vraagt een verdere uitbreiding (van het productportfolio) om een logisch en modulair product- en merksysteem, een productfamilie. Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe identiteit. De website onderging een complete metamorfose en laat...
 • 2_dagen_thuiswerken_wordt_de_norm_vergoedingen_veranderen.jpg

  Espresso survey: Hebben remote audits een toekomst?

  De resultaten van de laatste Espresso-enquête zijn binnen. Deze korte enquête was gericht op audits op afstand, ook wel remote audits genoemd. De enquête is in januari 2021 uitgevoerd onder klanten van DNV. De resultaten geven inzicht in hoeverre remote audits ‘werken’. Wat hebben ze geleerd, wat zijn de voordelen en de uitdagingen van de remote audits? Daarnaast heeft DNV gevraagd hoe organisaties de remote audit in de komende 2-3 jaar zien ontwikkelen....
 • RvA_werkt_samen_voor_waarborging_kwaliteit_COVID-diagnostiek.jpg

  RvA werkt samen voor waarborging kwaliteit COVID-diagnostiek

  Samen met Dienst Testen (van het ministerie van VWS), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), en het RIVM werkt de Raad voor Accreditatie (RvA) aan de waarborging van de kwaliteit in de diagnostische keten van SARS-CoV-2.   Per 1 januari 2021 is de Dienst Testen opgericht. Dienst Testen coördineert de opschaling van de testcapaciteit (van het netwerk van laboratoria en GGD’en) voor SARS-CoV-2 en faciliteert de samenwerking binnen de diagnostische keten. Zo helpt...
 • Ruim_kwart_technische_bedrijven_zag_in_2020_omzet_stijgen.jpg

  Optimisme technische bedrijven overstijgt coronacrisis

  De technische branche kijkt positief uit naar 2021. Ruim de helft (51%) van de technische bedrijven verwacht dat in 2021 de omzet van zijn organisatie gaat stijgen. Daar staat slechts 8 procent tegenover die een daling verwacht. Dit blijkt uit de TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. Ruim 700 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de...
 • Vernieuwde_ISO-richtlijnen_voor_kwaliteitsdocumentatie.jpg

  Vernieuwde ISO-richtlijnen voor kwaliteitsdocumentatie

  De nieuwe versie van NEN-ISO 10013 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen – Richtlijnen voor gedocumenteerde informatie’ is gepubliceerd. Deze versie houdt rekening met de ontwikkelingen die zich sinds de vorige versie hebben voorgedaan.   NEN-ISO 10013 vervangt ISO/TR 10013:2001. Uit meer dan twintig landen en organisaties, namen vertegenwoordigers actief deel aan de ontwikkeling van de vernieuwde norm. Het technische rapport is omgezet naar een internationale...
 • Bijeenkomst_over_de_Safety_Culture_Ladder_.jpg

  Bijeenkomst over de Safety Culture Ladder

  Donderdag 8 april 2021 | Online | 14.00 – 15.00 uur Woensdag 28 april 2021 | Online | 13.00 – 14.00 uur   Vragen over de SCL (Veiligheidsladder) in het kader van ViA of de Governance Code Veiligheid in de Bouw? Voor organisaties die aan de slag willen met de SCL of vragen hebben over ViA organiseert NEN informatiebijeenkomsten.   Tijdens deze informatiebijeenkomsten zijn zowel NEN, een certificerende instelling als iemand vanuit de werkgroep ViA...
 • Ruim_11_miljoen_voor_UT_Perspectief-programmas_lichter_vervoer_en_hergebruik_grondstoffen_-_Sissi_de_Beer.jpg

  Ruim 11 miljoen voor UT Perspectief-programma’s: lichter vervoer en hergebruik grondstoffen

  Twee Universiteit Twente-consortia gaan de komende jaren werken aan onderzoek gericht op technologische innovatie met economisch potentieel voor een duurzamere wereld. Het gaat om de projecten: ‘CO ₂ -reductie door lichter vervoer’ en ‘Betere scheidingstechnologie voor hergebruik grondstoffen’. UT-wetenschappers Remko Akkerman (lichter vervoer) en Sissi de Beer (hergebruik grondstoffen) beginnen binnen het Perspectief-programma aan twee nieuwe...
 • Webtool_voor_MVI_is_vernieuwd.jpg

  Webtool voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is vernieuwd

  Webtool ISO 20400, de implementatietool voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), is vernieuwd. Op 8 april presenteren NEN, NEVI en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de vernieuwde webtool met de nieuwe mogelijkheden die worden geboden.   In 2018 hebben NEN en NEVI de webtool gelanceerd. Sindsdien hebben ruim driehonderd organisaties gebruik gemaakt van de zelfscan en zelfverklaring om te bepalen waar ze staan op het gebied van maatschappelijk...
 • Ontwikkeling_van_drie_NTAs_met_specificaties_voor_vraaggestuurd_recyclaten.jpg

  Ontwikkeling van drie NTA’s met specificaties voor vraaggestuurd recyclaten

  Via inzameling van restmateriaal vindt gerecycled kunststof (recyclaat) zijn weg terug in hoogwaardige producten. Om het volume aan hergebruikt kunststof te vergroten zijn afspraken nodig over de gewenste materiaaleigenschappen van het recyclaat, bezien vanuit beoogde soortgelijke eindproducten.   Voor drie concrete productgroepen worden de specificaties in een Nederlands Technische Afspraak (NTA) vastgelegd. Hiermee wordt vraag en aanbod van kunststofrecyclaat gefaciliteerd en...
 • EU-prijs_als_erkenning_voor_innovatie_en_excellentie_op_het_gebied_van_productveiligheid.jpg

  EU-prijs als erkenning voor innovatie en excellentie op het gebied van productveiligheid

  Consumentenveiligheid is een van de thema’s waar de Europese Unie zich hard voor maakt. De EU-prijs voor productveiligheid, die dit jaar voor de tweede keer zal worden toegekend, is een eerbetoon aan bedrijven die zich extra hebben ingespannen om hun klanten te beschermen en aan de strengste normen te voldoen. Dit is een geweldige kans voor bedrijven die op dit gebied willen uitblinken, en zich hebben bewezen, om zichzelf te presenteren.   De winnaars van dit jaar...
 • Europese_belangstelling_voor_samenwerking_milieukeurmerken.png

  Europese belangstelling voor samenwerking milieukeurmerken

  Om de mogelijkheden voor samenwerking met verschillende nationale milieukeurmerken te verkennen heeft SMK in 2020 twee web-bijeenkomsten georganiseerd.   Bij de Scandinavische Nordic Swan, de Duitse Blauer Engel en het Oostenrijkse Umweltzeichen is veel enthousiasme om samen criteria voor non-food producten en diensten te ontwikkelen en te harmoniseren. Ook kunnen de milieukeurmerken veel van elkaar leren hoe keurmerken een rol kunnen spelen in Green Public Procurement . In de...
 • Steeds_meer_zorginstellingen_leveren_duurzamere_zorg.png

  Steeds meer zorginstellingen leveren duurzamere zorg

  Het keurmerk Milieuthermometer Zorg telde in 2017 circa 50 gecertificeerde zorginstellingen, dit aantal groeide eind 2020 tot 282 organisaties. Afgelopen december zijn de eerste stappen gezet voor de herziening van het certificatieschema. Input voor de herziening zijn welkom bij SMK voor 1 april.   Het keurmerk Milieuthermometer Zorg telde in 2017 circa 50 gecertificeerde zorginstellingen. Op dit moment zijn er totaal 7 zorginstellingen gecertificeerd op het gouden niveau...
 • Evaluatie_Wet_kwaliteit_klachten_en_geschillen_zorg_de_wet_breed_gedragen_maar_niet_op_alle_punten_succesvol.jpg

  Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: de wet breed gedragen, maar niet op alle punten succesvol

  De evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) wijst uit dat deze wet daadwerkelijk bijdraagt aan het bereiken van de gestelde doelen, namelijk het versterken van de positie van de cliënt en het bevorderen van de kwaliteit van zorg. Maar de evaluatie laat ook zien dat er nog punten ter verbetering zijn.     In de wetsevaluatie stonden de thema’s reikwijdte, kwaliteit en veiligheid, klachtrecht en toezicht op de uitvoering van de wet...
 • Nieuwe_normcommissie_in_oprichting_Plastics_in_het_milieu.jpg

  Nieuwe normcommissie in oprichting: Plastics in het milieu

  GRATIS • Online • 4 uur   Draag bij aan het overzichtelijk maken van het probleem van plastics in het milieu. Het eenduidig maken van definities, eenheden en methoden, maar ook het coördineren van de Nederlandse inbreng in het onderwerp.   Tot nu toe is het vraagstuk rond plastics in het milieu altijd onderdeel geweest van andere thema's: verpakkingsmaterialen, vervuiling, anorganische parameters, bouwmaterialen, algemeen water- of bodemonderzoek. Als...
 • ISO_lanceert_voorstel_nieuwe_commissie_voedselverspilling.jpg

  ISO lanceert voorstel nieuwe commissie voedselverspilling

  Denemarken heeft een voorstel bij ISO ingediend voor een nieuwe commissie die gaat werken aan het tegengaan van voedselverspilling. Het doel is om organisaties een tool te bieden waarmee ze op een eenduidige en systematische manier de vermindering van voedselverspilling kunnen aantonen. De ISO-documenten zullen geschikt zijn als basis voor certificatie. NEN vraagt Nederlandse stakeholders vóór 15 april om een onderbouwde reactie op het ISO-voorstel. Het tegengaan...