Nieuws

Tijd voor een Minister van Duurzaamheid

Over een paar maanden verschijnt de Toekomstagenda Milieu, een werkstuk waarmee staatssecretaris Van Geel de traditie van grote nationale milieubeleidsplannen doorbreekt. Geen grote nieuwe vergezichten, geen machteloze slag in de lucht, maar een plan om milieubeleid een breed draagvlak te geven. Volgens prof.dr. Gerard Keijzers, hoogleraar Duurzaam ondernemen bij Nyenrode, verkeert de staatssecretaris echter in een machteloze positie, waaruit hij zichzelf onmogelijk kan bevrijden. Van Geel wil van de burger weten hoe het verder moet met het milieubeleid en heeft daarvoor discussiebijeenkomsten belegd. Het oude beleid is uitgewerkt door gebrek aan draagvlak, meent de staatssecretaris. Keijzers denkt niet dat de burger de sleutel in handen heeft. De collega-bewindslieden van Van Geel hebben de sleutel. Een staatssecretaris heeft feitelijk het nakijken als ministers een nota uitbrengen waarin zijn beleid er bekaaid van afkomt. Keijzers: "Ik vind het ongelukkig dat Van Geel geen minister is. Het geeft hem iets machteloos. Ik vind het tijd voor een minister van duurzaamheid, een minister met een zware portefeuille: natuur, milieu, duurzame energie, landbouw en ruimtelijke ordening."