Nieuws

Impuls voor extra hightech publiek-privaat onderzoek

Agentschap NL heeft TKI-toeslag toegekend aan het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Topsector HTSM (High Tech Systemen en Materialen). Dat is gisteren bekendgemaakt. Het TKI besteedt deze toeslag van 28,1 miljoen euro aan versterking van de publiek-private onderzoeksactiviteiten in de Topsector HTSM. Dit gebeurt via de betrokken onderzoeksorganisaties. Deze organisaties werken nu plannen uit om nog dit jaar de TKI-toeslag in te zetten voor nieuw onderzoek binnen de topsector.

Voorzitter van het bestuur van de TKI HTSM en boegbeeld van de Topsector HTSM, Amandus Lundqvist: ‘We hebben hard gewerkt om alle krachten binnen de Topsector HTSM te bundelen. Het TKI coördineert daarin de innovatieagenda. Met de TKI-toeslag kunnen we de innovatie bij zowel grote bedrijven als in het mkb versterken.’

Directeur Fred van Roosmalen van TKI HTSM reageert verheugd: ‘Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar intensievere samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksorganisaties in onze topsector. We kunnen nu samen met de roadmapteams de gemaakte plannen gaan implementeren.’

Het TKI HTSM is een structureel samenwerkingsverband tussen bedrijven en kennisinstellingen in de Topsector HTSM. Het TKI stimuleert en faciliteert  innovatie binnen de Topsector HTSM. Hierbij is er ook specifiek aandacht voor het mkb en voor deelname aan Europese R&D-initiatieven zoals Horizon2020 en Eureka.

Het HTSM-ecosysteem voor publiek-private samenwerking wordt gevormd door zestien roadmaps. Deze komen bottom-up tot stand en bevatten de meerjarenplannen voor onderzoek.

Het TKI zet de TKI-toeslag in via de betrokken onderzoeksorganisaties. Dit zijn NLR, TNO, Holst Centre, M2i en NWO (STW, FOM, EW). Deze organisaties zullen met de TKI-toeslag nieuwe publiek-private onderzoeksprogramma’s uitvoeren, dit in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.De stichting Holland High Tech is opgericht om de krachten te bundelen en de zichtbaarheid van de sector te vergroten. Het TKI HTSM is hierbij aangesloten.