Nieuws

Gouden Prezo keurmerken voor SVRZ

De locaties Veere (voorheen Simnia) in Domburg, ’t Gasthuis in Middelburg, Ter Valcke in Goes, Borsele (voorheen de Kraayert) in Lewedorp, Tholen (voorheen Ten Anker) in Tholen, Ter Schorre in Terneuzen, De Molenhof in Zaamslag en De Vurssche in Axel, behorend bij Stichting SVRZ, zijn in aanmerking gekomen voor het PREZO VV&T gouden keurmerk in de zorg. SVRZ biedt zorg in Zeeland en werkt vanuit acht zorgcentra en verscheidene kleinschalige woningen.
 
SVRZ werkt aan haar missie ‘SVRZ zorgt in Zeeland’ vanuit vier strategische speerpunten, namelijk: speelruimte voor teams, balans tussen wensen en mogelijkheden, wisselwerking tussen cliënt en medewerker en keuzerijkdom voor cliënten.
 
Medewerkers werken met veel aandacht voor de levenssfeer en privacy van cliënten. Het goed samenwerken met vrijwilligers geeft veel ondersteuning voor de cliënt in zijn dagelijks leven. Er is veel aanbod van activiteiten zowel individueel als groepsgericht.
Clienten hebben duidelijk eigen regie en worden hierin door medewerkers ondersteund.
 
De directeur/bestuurder van Stichting Perspekt heeft het PREZO VV&T gouden keurmerk in de zorg voor de intramurale zorg toegekend aan Locaties Veere, ’t Gasthuis, Ter Valcke, Locaties Borsele, Locaties Tholen, Ter Schorre, De Molenhof en De Vurssche.Genoemde organisatorische eenheden worden dan ook opgenomen in het keurmerkregister van Stichting Perspekt.