Nieuws

PSO-Nederland stimuleert socialer ondernemen

Vandaag zetten de eerste twee distributeurs van de Prestatieladder Socialer Ondernemen hun handtekening onder het contract met PSO–Nederland. Dit zijn de eerste twee van het netwerk dat PSO–Nederland bouwt om met kennis en advies organisaties te stimuleren duurzame arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en daarvoor een PSO-erkenning te behalen.

Met het netwerk van distributeurs verspreidt PSO-Nederland de kennis en advies op het gebied van  de PSO, zodat er een landelijke dekking ontstaat waar organisaties terecht kunnen die overwegen de PSO te behalen.  De PSO, Prestatieladder Socialer Ondernemen, is een praktisch meetinstrument van TNO dat meet in welke mate organisaties bijdragen aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De PSO is daarmee de nieuwe, landelijke standaard voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op de People kant, ook wel ‘MVO People’ genoemd.
 
Een PSO-erkenning geeft aan dat een bedrijf meer dan gemiddeld bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Bedrijven en organisaties kunnen zich met de PSO onderscheiden in het kader van MVO People. Ook gemeenten, zoals de gemeente Eindhoven  en Apeldoorn reeds doen, kunnen de PSO gebruiken  in het kader van inkopen en aanbestedingen.
Om een PSO-erkenning te ontvangen moeten bedrijven aantonen  dat zij meer dan gemiddeld bijdragen aan werk voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit aan te tonen kunnen zij gebruik maken van een rekentool en checklist kwalitatieve eisen(www.pso-nederland.nl).

De rekentool is om vooraf te verkennen en bij een aanvraag om te bepalen op welke trede van de ladder het bedrijf uitkomt. Men kan dan een aspirant-status aanvragen, of opgaan voor trede 1, 2 of 3 op de ladder.  Een onafhankelijke certificerende instelling toetst of het klopt wat de organisatie  beweert. Vanaf vandaag kunnen bedrijven  ook ondersteuning en advies krijgen van de PSO-distributeurs bij het behalen van de PSO.