Nieuws

Fooi is uiting van waardering

Een fooi is een uiting van waardering die veel mensen gebruiken om uitdrukking te geven aan hun tevredenheid over de dienstverlening die zij hebben genoten. Uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van RTL Nieuws onder 600 Nederlanders van 18 jaar en ouder, is gebleken dat negen op de tien Nederlanders (89%) altijd, regelmatig of soms een fooi geven. Een meerderheid daarvan stelt dat men de fooi geeft om zo zijn waardering te laten blijken over de geboden service (84%). Het idee dat een fooi verplicht zou zijn, wordt door een ruime meerderheid stellig ontkend. De meerderheid van de degenen die een fooi geven (58%) bepaalt deze door het afronden van het bedrag op de rekening. Ruim een kwart (27%) geeft een vast percentage (gemiddeld ligt dat op 8,3%) en een op de tien geeft altijd min of meer hetzelfde bedrag. De gemiddelde fooi ligt op 2,40 euro. De komst van de euro heeft volgens 48% van de Nederlanders geen invloed op het geven van fooien gehad. Toch zegt 35% daarentegen sedert de komst van de euro zuiniger te zijn geworden met fooien. Het aantal Nederlanders dat sinds de invoering van de euro juist meent meer te geven ligt op 17%. Een en ander zou derhalve betekenen dat 18% van de Nederlanders minder fooi is gaan geven. Jongeren (van 18 tot 35) geven vaker fooi dan ouderen (55+); de verhouding is 95% tegen 79%. Ouderen blijken echter gemiddeld zo'n 30% meer fooi te geven. Mannen geven vaker een fooi dan vrouwen (91% versus 87%). En mannen geven gemiddeld zo'n 12,7% meer dan vrouwen. Maar één ding staat buiten kijf: als de kwaliteit van de service onder de maat is, kan de dienstverlener fluiten naar zijn fooi! En terecht.