Nieuws

Sterke chemiesector meerjarig onder druk

De Nederlandse chemie presteerde in 2012 sterk, ondanks de zwakke economische omstandigheden in Europa. De productie nam toe met ruim 5%, terwijl de chemie in heel Europa kromp met 1,5%. Deze prestatie vasthouden wordt moeilijk, zo niet onmogelijk: de vraag vanuit Europa krimpt dit jaar en ontwikkelt zich de komende jaren naar verwachting zwak tot matig. Voor de Nederlandse chemie wordt voor 2013 een productiekrimp van 3% verwacht en een stabilisatie in 2014. Bovendien staat de concurrentiepositie van de Europese chemie onder druk door de beschikbaarheid van goedkoop schaliegas in de VS. Positief voor de Nederlandse chemie op (middel)lange termijn is de sterke positie -- geclusterd en vanuit logistiek oogpunt gunstig gelegen -- binnen Europa, waardoor de Nederlandse chemie binnen Europa marktaandeel kan winnen. Dit stelt ING Economisch Bureau in de vandaag verschenen Sectorvisie Chemie.

De wereldwijde productie van de chemiesector bedroeg in 2012 circa € 2.750 miljard. De productie van Nederlandse chemiesector bedroeg € 59 miljard en het aandeel van Nederland in de Noord-West Europese chemie is de laatste jaren gestegen van 11% naar 14%. De recessie in de eurozone zorgt echter voor krimp in 2013.

Schaliegas is sinds het begin van de eeuw gegroeid van 1% van de Amerikaanse gasproductie naar 35%. Voor de productie van onder meer ethyleen en hieraan gerelateerde producten zoals kunststoffen heeft de VS hierdoor een enorm prijsvoordeel. Grote chemiebedrijven richten hun investeringen daarom niet op Europa, maar op de VS. Hoewel er factoren zijn die de negatieve impact op de Europese chemie dempen, leidt het concurrentienadeel in combinatie met de zwakke vraag vanuit Europa tot moeilijke jaren voor de chemie. Nederland is hier niet immuun voor, maar kan binnen Europa marktaandeel winnen. Sectormanager Rindert Ekhart: ‘De chemie in Europa staat op een kruispunt. De historisch sterke positie wordt aangetast doordat de energiekosten en de ethyleenprijzen in de VS structureel lager zijn dan hier. De overheden in Europa zullen snel duidelijkheid moeten geven over het gebruik van schaliegas. Los van de vraag of schaliegas toegestaan wordt, is onzekerheid over de toekomst schadelijk voor het investeringsklimaat.’