Nieuws

Prestatie ziekenhuizen

Roland Berger verrichtte een sectorbreed vergelijkend onderzoek naar de financiële en operationele prestaties van Nederlandse ziekenhuizen. Dit jaar werden ook de medische prestaties meegewogen, waarmee een veel completer beeld ontstaat dan bij eerdere zorgstudies. De conclusies daarvan: * Er is een positieve relatie tussen financiële en operationele prestaties enerzijds en de kwaliteit van zorg anderzijds; * De Nederlandse ziekenhuizen hebben in 2004 financieel aanzienlijk beter gepresteerd dan in het jaar daarvoor: slechts zeven ziekenhuizen leden verlies in 2004 tegenover 25 in 2003. De productiviteit is met 3,1% voor het eerst substantieel toegenomen als gevolg van een lagere kostenstijging (door stabilisering in het aantal FTE's en loonkosten per FTE). Er is hiermee echter nog geen bewijs voor structurele verbetering; de inkoopkosten blijven sterk stijgen; * De omzet van de ziekenhuissector stijgt met 5% als gevolg van met name medische innovatie. Dit is vijf keer sneller dan de inflatie, waardoor maatschappelijke kosten sterk blijven toenemen; * De zorgkwaliteit toont verontrustende verschillen tussen de ziekenhuizen onderling; * Kleinere ziekenhuizen (minder dan 75 miljoen Euro omzet) blijken op zorgkwaliteit beter te presteren dan de grootste ziekenhuizen (met omzetten boven de 200 miljoen Euro); * Er is een verband geconstateerd tussen kwaliteit van zorg en geografische ligging: in het midden en noordoosten van het land presteren ziekenhuizen gemiddeld beter dan in de rest van het land; * De best presterende drie ziekenhuizen in 2004: Het Friese Nij Smellinghe (Drachten) komt in totaal als beste ziekenhuis uit de bus. Ziekenhuis Sint Jansdal (Harderwijk) scoorde financieel en operationeel het hoogst en het Franciscus Ziekenhuis (Roosendaal) vertoonde in 2004 de beste medische prestaties.