Nieuws

ICT-projecten genomineerd

Vijf ICT-projecten van de Nederlandse overheid zijn genomineerd voor de 'eEurope Awards for eGovernment 2005'. Deze onderscheiding voor innovatieve ICT-projecten wordt eens in de twee jaar uitgereikt. In totaal werden er 234 projecten ingezonden door 28 landen. Daarvan werden er 52 genomineerd voor de award. Het zijn het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, het Kadaster, de IB-Groep en het Hoogheemraadschap Rijnland die projecten genomineerd zagen. Ook het project 'Webrichtlijnen', ontwikkeld als onderdeel van het kabinetsplan 'De Andere Overheid' en dat de norm vormt voor toegankelijkheid van overheidsinformatie en -diensten, werd met een nominatie beloond. De awards werden in het leven geroepen met een tweeledig doel. Enerzijds wil men zo een aanzet geven tot het delen van de kennis over het goed functioneren van de digitale overheid; anderzijds wil men veelbelovende initiatieven in de schijnwerpers zetten. De uitreiking (vier prijzen en twintig eervolle vermeldingen) heeft plaats op donderdag 24 november a.s. tijdens een twee dagen durende conferentie over eGovernment in Manchester. Mrs. Reding, lid van de Europese Commissie zal de prijzen uitreiken.