Nieuws

Audit en certificering onder ISO 22000 krijgt vorm

ISO wil een document publiceren, waarin de eisen voor instellingen die audits en certificeringen uitvoeren voor food safety managementsystemen op basis van ISO 22000 worden vastgelegd. De belangrijkste reden hiervoor is de wens te komen tot harmonisatie van eisen voor audits en certificering. Het onderwerp is door Frankrijk voorgesteld, waarna de lidstaten van de ISO het in juni hebben goedgekeurd. Dit markeerde het startpunt voor een gecombineerde werkgroep van ISO/CASCO (Conformity Assessment) en ISO/TC 34 (Food Products). Een belangrijk discussiepunt is de duur van de Audit; in het Franse voorstel op 1,5 dag vastgelegd. Nederland is hier geen voorstander van. Een ander struikelblok is de vraag of accreditatie onder ISO Guide 62 of onder ISO Guide 65 uitgevoerd moet worden. Accreditatie onder ISO Guide 62 wordt gebruikt voor ISO 9001 en komt dus mondiaal vaak voor. Retailers geven echter de voorkeur aan accreditatie onder ISO Guide 65.