Nieuws

Aandacht voor de `zachte` factoren

Aandacht voor de zachte factoren van outsourcing moet bij uitbesteding van activiteiten naar een shared service center (ssc) een belangrijke rol spelen. Onderzoek laat zien dat maar liefst 85% van de succesfactoren van veranderingsprocessen uit menselijke - en daarmee emotionele - factoren bestaat. Bij het invoeren van een ssc moeten factoren als cultuurverandering, communicatie en draagvlak dan ook zorgvuldig gemanaged worden. In het ontwikkelingstraject van een ssc zijn vijf fasen te onderscheiden: initiatie, implementatie, overleving, consolidatie en ontwikkeling. Zachte factoren spelen vooral een rol tijdens de initiatie, de implementatie en in de overlevingfase. Een nulmeting in de eerste fase - waarin ook cultuurkenmerken, weerstand tegen verandering en motivatie een plaats krijgen - is daarbij onontbeerlijk. De invloed van cultuurkenmerken varieert en hangt af van de grootte van de organisatie, de politieke- of marktomstandigheden en van de aard van de organisatie (profit, non-profit of overheid). Vooral gedurende de implementatiefase zijn communicatie van vertrouwen in het ssc en veel horizontale samenwerking van groot belang. In dit verband is leidinggeven een proces van 'trial and error' waarbij het vertrouwen geleidelijk zal moeten groeien.