Nieuws

Tevredenheid over reïntegratiebedrijven

Een onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen laat zien dat klanten en opdrachtgevers van private reïntegratiebedrijven redelijk tevreden zijn over de dienstverlening. Beide groepen gaven voor de totale dienstverlening als gemiddeld rapportcijfer een 6,7. De totaalcijfers van cliënten voor de afzonderlijke bedrijven lopen uiteen van 5,7 tot 8,7. Bij de opdrachtgevers liggen deze waarden tussen 5,0 en 8,4. Met name aspecten als klantvriendelijkheid en bereikbaarheid scoren in het onderzoek goed. De onderdelen van de dienstverlening die te maken hebben met het behaalde resultaat en het uiteindelijk vinden van werk scoren minder goed: Hierover is slechts 40% van de ondervraagden tevreden. Van de opdrachtgevers is de helft tevreden met de behaalde resultaten. Grotere reïntegratiebedrijven komen minder goed uit de bus dan hun kleinere collega's met een regionaal werkterrein. Opvallend is dat bedrijven met het Borea-keurmerk over het algemeen wat lager scoren dan bedrijven die niet over dit keurmerk beschikken. Een mogelijke oorzaak is echter het gegeven dat keurmerkbedrijven - in tegenstelling tot hun niet aangesloten concurrenten - verplicht waren aan het tevredenheidsonderzoek mee te werken.