Nieuws

Imago belangrijkste motivatie

Imago is meestal de motivatie achter maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), aldus het topmanagement in Europa. Uit de UPS Europe Business Monitor blijkt dat 49% de behoefte om het imago van haar merk en bedrijf te verbeteren de grootste drijfveer vindt voor haar MVO-activiteiten. Verder stelt 43% dat MVO in de ogen van (huidige en potentiële) werknemers een onderneming aantrekkelijker maakt. Geen onbelangrijk aspect op een krapper wordende arbeidsmarkt. En 33% heeft de indruk dat MVO-initiatieven voor een competitief voordeel zorgen. Echter, ook goede bedoelingen spelen een rol: 38% stelt dat het iets terug willen doen voor de maatschappij één van de grootste drijfveren is. Topmanagers in Nederland en Frankrijk, blijken het minst met de wereld om hen heen op te hebben: slechts voor respectievelijk 20% en 25% blijkt de gemeenschap een motivator. Wet- en regelgeving blijken overigens ook belangrijke redenen. Van alle respondenten in Europa geeft 36% dit aan als reden voor MVO-activiteiten. En voor de managers in Nederland (36%) als in Frankrijk (49%) blijkt het zelfs een hoofdreden. Het volgen van een trend blijkt voor 20% van de respondenten een reden. Met 10% blijken Nederlandse managers op dat punt minder trendgevoelig. Slechts 10% van de topmanagers in Nederland geeft aan dat dit voor hen een motivatie is.