Nieuws

Toetsbare voorschriften voor informatiebeveiliging in de zorg

De privacy-gevoeligheid van patiëntengegevens maakt dat de beveiliging van informatie in de zorgsector serieus moet worden genomen. Sinds 2004 kennen we daartoe de norm NEN 7510, maar deze norm is nogal abstract. Reden voor het ministerie van VWS om drie sets van 'toetsbare voorschriften' te ontwikkelen voor informatiebeveiliging in de zorg. Elke set is bedoeld voor een ander soort organisatie en bevat praktijkgerichte, toetsbare voorschriften. Daarnaast is het normontwerp NEN 7512 'Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling' ontwikkeld. Daarin wordt duidelijk gemaakt hoe men zich ervan kan verzekeren dat communicatiepartners zich volgens de voorschriften gedragen. De NEN geeft ook een cursus over dit onderwerp voor onder andere kwaliteitsmanagers, ICT-managers, applicatiebeheerders en medische administrateurs in grotere zorginstellingen. Meer informatie is te vinden op www.nen7510.org. Meer informatie over de cursussen staat op cursussen.nen.nl.