Nieuws

2 miljoen euro voor overgang naar duurzaam ondernemen

Vijf consortia van onderzoekers, organisaties en bedrijven ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in totaal twee miljoen euro uit het programma ‘Duurzame Businessmodellen’. De vijf consortia onderzoeken welke factoren een rol spelen bij succesvol duurzaam ondernemen. Nieuwe vormen van ondernemerschap en de rol van inkoopafdelingen zijn enkele van de onderwerpen waarmee de onderzoekers aan de slag gaan. Ze werken daarbij nauw samen met de betrokken bedrijven en organisaties. Zodoende worden onderzoek en praktijk voortdurend op elkaar afgestemd en is directe toepassing in de praktijk mogelijk.

Het programma ‘Duurzame Businessmodellen’ wil nieuwe kennis en methoden ontwikkelen die de overgang naar duurzame businessmodellen in Nederland versnellen. In de consortia werken wetenschappers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samen. Wetenschappelijke disciplines zoals bedrijfskunde, innovatiewetenschappen, psychologie en economie worden met elkaar, met bedrijven en met organisaties verbonden. ‘Door de intensieve kennisuitwisseling tussen wetenschap en maatschappelijke organisaties kunnen we snel kennis opdoen. Deze kennis is direct bruikbaar om het transitieproces naar grootschalig gebruik van duurzame business modellen te versnellen.’ aldus Marko Hekkert, projectleider en hoogleraar Innovatiestudies aan de Universiteit Utrecht. ‘Om te bereiken dat duurzame business modellen het standaard business model worden, hebben we nog een lange weg te gaan. Juist daarom is dit NWO-programma, waarin we nauw samenwerken met overheden en bedrijven die heel actief zijn op dit vlak, zo interessant.’

Het Groene Brein en De Groene Zaak, twee organisaties die zich sterk maken voor duurzaamheid, en NWO hebben het initiatief genomen voor het programma. NWO heeft samen met verschillende bedrijven en organisaties, die ook financieel bijdragen, de onderwerpen voor het onderzoek bepaald. ‘Er ligt een enorme kans voor de Nederlandse economie als wij duurzame businessmodellen ontwikkelen. Maar dan moeten we al onze innovatiekracht aanwenden,’ aldus Antoine Heideveld, directeur van Het Groene Brein. ‘Dit programma verbindt wetenschap en bedrijfsleven en zorgt ervoor dat die economische kansen verzilverd kunnen worden.’

In de consortia zijn de vragen uit de praktijk van de bedrijven en organisaties leidend. Vanaf het formuleren van de projectvoorstellen tot het toepassen van de kennis in de praktijk werken onderzoekers, bedrijven, overheden en organisaties nauw samen. Door deze co-creatie is het mogelijk om het onderzoek en de praktijk voortdurend op elkaar af te stemmen en bij te stellen. Hierdoor wordt de overgang van traditioneel ondernemen naar duurzame businessmodellen in Nederland versneld. ‘In ons onderzoek werken de Tilburg University, de Open Universiteit en NEVI samen met een dertigtal bij de ‘Green Deal Circulair Inkopen’ betrokken private en publieke organisaties’, zegt Erik van Assen van NEVI, een van de projectpartners. ‘Deze 30 organisaties zijn de komende jaren bezig met minimaal twee concrete inkoopprojecten. Door een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve studies willen we praktische richtlijnen ontwikkelen voor inkopers en inkoopafdelingen’.