Nieuws

Ondernemers investeren fors in duurzaamheid

Ondernemers in Noord-Holland investeren met behulp van een provinciale subsidieregeling dit jaar voor € 9,6 miljoen in het verbeteren en verduurzamen van verouderde bedrijventerreinen. In totaal verdelen 63 projecten rond de € 5,4 miljoen provinciale subsidie in het kader van de zogeheten HIRB-regeling (Herstructurering Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen). Dit is een jaarlijks terugkerend initiatief van de provincie, waarbij gemeenten en ondernemers ondersteund worden bij het nemen van fysieke maatregelen in de private en openbare ruimte op bedrijventerreinen, bij de inzet voor gevelrenovatie, de procesbegeleiding bij herstructureringsprojecten en bij onderzoek om overaanbod aan bedrijventerreinen tegen te gaan. Omdat de gemeenten en ondernemers zelf ook een deel van de kosten moeten dragen wordt er uiteindelijk rond de € 9,6 miljoen geïnvesteerd in de terreinen. 

Naast deze subsidies konden gemeenten en ondernemers dit jaar ook inschrijven op een aanvullende regeling van € 1,8 miljoen voor het nemen van energiezuinige maatregelen zoals zonnepanelen, LED-verlichting, isolatie, restwarmtebenutting en oplaadpunten voor elektrische auto’s. Het energiegebruik dat dankzij de maatregelen uit deze regeling vermeden wordt komt overeen met de energievoorziening van 580 huishoudens.

Met de investeringen in bedrijventerreinen verbetert niet alleen de kwaliteit en het vestigingsklimaat op de terreinen, maar neemt ook de vastgoedwaarde van de panden toe.