Nieuws

Royal HaskoningDHV lanceert duurzaamheidtool

In 2013 werd het boek ‘Duurzaam ondernemen waarmaken, Het bedrijfskundig perspectief’ verkozen tot één van de vijf beste managementboeken. In het vervolg daarop ontwikkelde medeauteur Royal HaskoningDHV, ondersteund door Stichting Management Studies, een unieke webbased tool die bedrijven inzicht biedt waar ze staan ten aanzien van duurzaam ondernemen én hoe groot het belang van het onderwerp voor het betreffende bedrijf is. Hierdoor heeft een bedrijf direct inzicht in de kansen die het bedrijfskundig inzetten van duurzaamheid voor hen biedt.

25 vragen en 8 stellingen voor beter inzicht
Aan de hand van 25 bedrijfskundig georiënteerde vragen en 8 stellingen genereert de webbased tool automatisch een overzicht van waar de onderneming staat ten aanzien van dit onderwerp. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het fasenmodel uit het boek ‘Duurzaam ondernemen waarmaken’, dat bedrijven indeelt over vier fasen: inactief, reactief, actief en pro-actief. Rob van Tilburg, medeauteur en werkzaam bij Royal HaskoningDHV: ‘Bedrijven gaan niet altijd consistent om met duurzaamheid. De tool maakt dit ook inzichtelijk hoe bijvoorbeeld de doelstellingen en de prestaties zich ten opzichte van elkaar verhouden.’ Daarnaast presenteert het instrument ook de mate van consistentie hoe het bedrijf omgaat met duurzaamheid. Hoe verschillen bijvoorbeeld doelstellingen en prestaties of hoe verhouden zich de afdelingen communicatie en inkoop tot elkaar aangaande duurzaamheid. Nicolaas Weeda, algemeen secretaris, van Stichting Management Studies: ‘De combinatie van het instrument en het boek geeft goed weer waar bedrijven staan op het gebied van duurzaamheid en hoe zij hun ambitie (verder) kunnen ontwikkelen.’

Relevantie duurzaamheid
Ook maakt de tool een inschatting van de relevantie van duurzaamheid voor het betreffende bedrijf. Voor een bedrijf met een hele zware milieubelasting, is dit immers belangrijker dan voor een hele ‘schone industrie’. Het verschil tussen de gemiddelde omgang met duurzaamheid en de score op relevantie geeft het bedrijf inzicht in de urgentie van het handelingsperspectief.
’Dit is het eerste self-assessment instrument dat bedrijven vanuit organisatorisch optiek inzicht geeft in de huidige status en welk ontwikkelingspad mogelijk is op het gebied van duurzaam ondernemen,’ aldus Van Tilburg. Nicolaas Weeda is enthousiast over de tool: Duurzaamheid is voor het Nederlandse en het internationale bedrijfsleven van steeds groter belang. Het is voor elk bedrijf bepaald geen overbodige luxe om te weten waar het qua duurzaamheid op weg naar toe is.’
De tool is te vinden via de volgende hyperlink: https://haskoningdhv.premiumsurvey.netq.nl/nq.cfm?q=3D64BB5D-7887-49AE-8F60-15D9B230AB7F