Nieuws

Werkgevers: meer flexibel personeel in 2015

Een groot deel van de Nederlandse werkgevers verwacht dat in 2015 de flexibilisering van hun personeelsbestand zal doorzetten. Een derde van hen voorziet dat het aantal vaste medewerkers zal afnemen, eveneens een derde denkt dat het flexibele personeelsbestand juist zal groeien. De helft van de werkgevers verwacht geen verschuiving van vast naar flex of omgekeerd. De werkgevers verwachten komend jaar in meerderheid (75 procent) geen serieuze problemen bij de vervulling van vacatures. Bij degenen die dergelijke problemen wel verwachten, gaat het vooral om technisch geschoolden op alle niveaus.

Dit blijkt uit een onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder haar achterban. Aan het onderzoek namen 146 ondernemingen deel verspreid over alle sectoren van de economie, alle provincies en alle grootteklassen. Grote werkgevers met meer dan 1000 werknemers zijn met bijna 35 procent van de respondenten enigszins oververtegenwoordigd.

Volgens AWVN bevestigen deze waarnemingen het voortgaan van de flexibiliseringstrend binnen het bedrijfsleven. Volgens de vereniging bestaat bij werkgevers grote behoefte aan mogelijkheden tot flexibilisering als antwoord op mondiale economische trends en als voorwaarde voor groei. AWVN presenteerde onlangs ideeën om de sociale zekerheid zodanig te hervormen dat flexibel werk beter gefaciliteerd wordt, zowel voor werkgevers als voor werkenden. Het onderzoek geeft geen absolute cijfers over de omvang van de verschuiving van vast naar flexibel personeel.

Uit de ledenenquête blijkt verder dat werkgevers zich vooral zorgen maken over de ontwikkeling van de concurrentiepositie van hun bedrijf in 2015 (40 procent) en in samenhang daarmee over de ontwikkeling van de productiviteit van de medewerkers. Met name de vergrijzing van het personeelsbestand speelt veel werkgevers parten. Verder worden stijgende personeelskosten door meer dan 30 procent van de respondenten als punt van zorg genoemd. Gevraagd naar het belangrijkste aandachtspunt in het personeelsbeleid van de komende twee jaar staat duurzame inzetbaarheid (beleid en maatregelen gericht op het gemotiveerd en productief inzetbaar houden van medewerkers, waaronder opleidingen en gezondheidsbeleid) bovenaan.