Nieuws

NEN-ISO/IEC 17025:2005

Onlangs is een nieuwe editie gepubliceerd van de ISO-norm die eisen stelt aan de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria, die een belangrijke rol spelen bij handel, productontwikkeling en productie, en bescherming van consumenten. De Engelstalige norm NEN-ISO/IEC 17025:2005 'Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria' vervangt de editie uit 1999, die is gebruikt om wereldwijd ongeveer 25.000 laboratoria te accrediteren, die producten en monsters testen en precisie-apparatuur kalibreren. De invloed van NEN-ISO/IEC 17025 is groot omdat het in veel landen verplicht is deze norm toe te passen. Daarnaast zijn verschillende aan deze norm ontleende documenten in gebruik door laboratoria in speciale sectoren zoals geneeskunde en microbiologie. NEN-ISO/IEC 17025:2005 bevat alle eisen die beproevings- en kalibratielaboratoria nodig hebben om klanten en handhavers te kunnen aantonen dat ze: * werken met een gezond managementsysteem dat hen volledige controle over hun processen geeft; * technisch vaardig zijn; en * in staat zijn technisch rechtsgeldige resultaten te leveren. Accrediterende instellingen die beproevings- en kalibratielaboratoria erkennen, gebruiken NEN-ISO/IEC 17025:2005 als basis voor hun accreditatie.