Nieuws

Eenvoudiger toegang tot MKB-innovatiesteun

MKB-ondernemers krijgen vanaf 2015 betere en eenvoudiger toegang tot de landelijke en regionale stimuleringsfondsen voor innovatie. Minister Kamp van Economische Zaken heeft hierover donderdag 11 december in een samenwerkingsagenda afspraken gemaakt met de provincies, de topsectoren en MKB Nederland. Amandus Lundqvist, boegbeeld van de topsector HTSM: ‘Doordat innovatieregelingen worden gestroomlijnd en budgetten worden gebundeld komt komend jaar 55 miljoen euro beschikbaar om innovatie door het MKB te stimuleren. In het bijzonder high tech MKB’ers wil ik oproepen om hier gebruik van te maken.’

Het MKB is cruciaal voor innovatie en voor de versterking van de Nederlandse economie. Bedrijven in de topsector HTSM besteden het meest aan R&D. ‘Met deze samenwerkingsagenda geven het ministerie van Economische Zaken en de regio’s invulling aan onze oproep om meer middelen in te zetten voor het MKB in de topsectoren’, aldus Lundqvist.
 
Op basis van de afspraken in de samenwerkingsagenda worden bestaande regelingen zoveel mogelijk samengebracht en beter toegankelijk gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de vroege-fase-financiering, MKB Innovatiestimulering Topsectoren en regionale stimuleringsfondsen. Ondernemers hebben nu te maken met verschillende voorwaarden. Dat maakt het onnodig ingewikkeld en belemmert de samenwerking over regiogrenzen heen. Door regelingen en loketten beter te laten aansluiten wordt het voor de ondernemer eenvoudiger om van deze regelingen gebruik te maken.
 
Lundqvist: ‘Gezien de omvang van onze sector, daag ik bedrijven uit om in 2015 nog meer voorstellen in te dienen dan voorgaande jaren. Vooral op het gebied van cross-sectorale projecten liggen volop kansen. Ik roep bedrijven nu al op om in het voorjaar met excellente projectvoorstellen te komen.’