Nieuws

Ondernemers MKB positief over 2015

Het MKB is over het algemeen positief gestemd over 2015. Een derde van de ondernemers verwacht dat hun omzet en financiële situatie het komende jaar verbeteren. De helft denkt dat deze variabelen gelijk blijven, terwijl een minderheid verslechtering voorziet. Deze positieve verwachtingen vertalen zich echter vooralsnog niet in concrete investeringsplannen. De ING InvesteringsBarometer, graadmeter voor de investeringsbereidheid van ondernemers in het MKB, blijft in de min (-8).

Ondernemers kenden, ondanks beginnend economisch herstel, in veel gevallen een lastig 2014. Bijna de helft van de, in het kader van de ING InvesteringsBarometer ondervraagde, ondernemers zag het ondernemingsklimaat de afgelopen 12 maanden niet verbeteren. Slechts 17% zag een vooruitgang, terwijl volgens 30% het ondernemingsklimaat zelfs verslechterde. Ook wat betreft de financiële positie van hun bedrijf, zagen ondernemers het afgelopen jaar eerder een verslechtering dan verbetering.

Gelukkig lijkt het tij het komende jaar echt te keren. Over de komende 12 maanden zijn ondernemers over het algemeen positief gestemd. Zo verwacht 34% het komende jaar een hogere omzet te genereren. Slechts 18% verwacht een omzetdaling, terwijl 44% denkt dat zijn of haar omzet gelijk zal blijven. Ook voorziet bijna een derde een verbetering in de financiële situatie van hun onderneming in 2015. De goede vooruitzichten worden gedragen door zowel kleine als grote bedrijven binnen een groot aantal sectoren. Niet alleen de op export gerichte sectoren voorzien verbetering. Ook de op de binnenlandse economie gerichte sectoren zoals de horeca en de detailhandel verwachten de komende 12 maanden betere omstandigheden.

De ING InvesteringsBarometer, bepaald aan de hand van het percentage MKB ondernemers dat de komende 12 maanden meer of minder denkt te gaan investeren, komt uit op -8. Daarmee is een lichte verbetering zichtbaar ten opzichte van juni, toen de Barometer op -9 eindigde. Duidelijk is echter wel dat ondernemers vooralsnog de kat uit de boom kijken. Ondanks positieve vooruitzichten voor 2015 is men voorzichtig als het gaat om het doen van investeringen. Vooral kleinere bedrijven (maximaal 50 medewerkers) zijn terughoudend. Veel ondernemers komen net uit een lastige periode en proberen eerst op adem te komen.

Daarnaast blijft angst voor tegenvallers aanwezig. Oplopende spanningen in de wereld gedurende 2014 hebben het vertrouwen geen goed gedaan. De onzekerheid lijkt ten opzichte van begin 2014 toegenomen toen de InvesteringsBarometer nog op -6 stond. Onder de belangrijkste bedreigingen voor de komende 12 maanden wordt tegenvallende economische groei nog altijd door 40% van de ondernemers genoemd. Dat ondernemers voorzichtigheid betrachten blijkt ook uit de verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van het aantal werknemers. Slechts een gering percentage verwacht het komende jaar meer mensen aan te nemen.

Ondernemers in het MKB verlangen met name naar stabiliteit. Maar liefst 40% ziet dit als een van de belangrijkste doelen in het komende jaar. Tegelijkertijd is het besef aanwezig dat er wederom volop gestreden moet worden om marktaandeel. Bijna de helft noemt het verhogen van de omzet en winst en het binnenhalen van nieuwe klanten tot de belangrijkste doelen in 2015. Niet vreemd daarom dat 22% van de ondernemers met name in sales en marketing zal investeren. Ook ICT is een belangrijke focus voor bedrijven die investeren. Bijna één op de drie investeert in nieuwe hardware, terwijl ruim één op de vier het komende jaar in software wil investeren.

Bron: ING Economisch Bureau.