Nieuws

Dit jaar 550 cao’s af te sluiten

In 2015 moeten bijna 550 cao’s worden vernieuwd. Dat is aanzienlijk meer dan in een ‘gewoon’ jaar met tussen de 400 en 500 nieuwe collectieve arbeidsvoorwaardenovereenkomsten. Naast 392 cao’s die in 2015 aflopen en daarom aan vernieuwing toe zijn, is er ook nog een achterstand in te lopen van ruim 150 cao’s uit vorige jaren: contracten die wel al zijn afgelopen, maar niet vernieuwd. De te vernieuwen cao’s hebben betrekking op bijna 3 miljoen werknemers.

Dit meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers en betrokken bij het merendeel van alle 900 cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

Net als in de rest van 2014 zijn in december opvallend weinig nieuwe cao’s tot stand gekomen: slechts 18 ¬– veel minder dan de 38 en 50 december-akkoorden van 2013 en 2012. In heel het afgelopen jaar zijn 365 nieuwe contracten afgesloten tegenover de 410 die in een jaar gebruikelijk zijn.

Voor alle in 2014 afgesloten akkoorden komt de gemiddelde loonstijging uit op 1,58 procent. De 18 decemberakkoorden kennen een gemiddelde cao-loonstijging van 1,9 procent, ruim boven eerdere maandgemiddelden en boven het gemiddelde van alle 2014-akkoorden. Dit relatief hoge december-cijfer wordt veroorzaakt door een opdrijvend effect van een aantal overheids-cao’s waarin pensioenafspraken worden gecompenseerd in het loon.