Nieuws

Leider zet medewerker voorop

Bijna de helft van de leiders vindt zichzelf open, coachend en stimulerend. Zij geven veel verantwoordelijkheid en vertrouwen aan hun medewerkers. Dit blijkt uit het Nationaal Leiderschapsonderzoek 2015. De mensgerichte leiderschapsstijl is daarmee duidelijk favoriet. De leiders geven zichzelf gemiddeld het rapportcijfer 7,6. Medewerkers waarderen hun leiders met het cijfer 6,8 en herkennen de aandacht voor de ‘mens’ binnen de organisatie. 36% noemt hun leider mensgericht. Twee derde van de werknemers is tevreden dan wel zeer tevreden over de stijl van leidinggeven. Voor leiders is dat percentage zelfs 85%.

Het Nationaal Leiderschapsonderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. Aan het kwantitatief onderzoek hebben 332 leiders en 100 werknemers meegewerkt. Voor het kwalitatief onderzoek zijn tien leiders geïnterviewd. Ook uit het kwalitatief onderzoek blijkt dat de mensgerichte stijl de overhand heeft. Dit wordt geïllustreerd door een uitspraak van John Fentener van Vlissingen, oprichter van de BCD Group: ‘Een leider moet zorgen dat hij vertrouwen heeft in zijn medewerkers en hen, binnen de gestelde grenzen, vrijheid geven. Op deze manier ontplooit het individu zich beter en zal tot betere prestaties komen.’ Slechts een kwart van de leiders verwacht dat hun medewerkers ook buiten werktijd bereikbaar zijn en hun e-mail checken. Uit het kwalitatief onderzoek blijkt dat leiders hier wel mee worstelen. Ze verwachten dat medewerkers dat ‘indien nodig’ uit zichzelf doen, maar benadrukken anderzijds het belang van een goede ‘work-life balance’.

Een meerderheid bij de leiders (58%) en werknemers (60%) vindt dat er meer vrouwen in leidinggevende posities moeten komen. Het percentage vrouwen in leidinggevende posities is nu 30% en moet naar het gewenste percentage van 50%. Een opvallend argument is dat hiermee de effectiviteit van het managementteam wordt vergroot. Uit het kwalitatief onderzoek blijkt geen steun voor positieve discriminatie of de invoering van een verplicht quotum. De kwaliteit van de kandidaat moet doorslaggevend zijn.

Uit het onderzoek blijkt verder dat werknemers vaker vinden dat jonge leiders meer bezig zijn met hun eigen carrière dan met hun mensen. Overigens blijkt uit het kwalitatief deel dat leiders een verband leggen tussen leiderschapsstijl en leeftijd. Er is sprake van jonge geesten in een oud lichaam en vice versa.