Nieuws

Innoveerders gezocht voor ontwikkeling ISO-richtlijnen innovatie

Management van innovatie geldt als sleutel voor succes wanneer het gaat om competitieve, economische en technologische prestaties. Bovendien is het essentieel voor het tackelen van duurzame en maatschappelijke uitdagingen. Mondiaal zijn innoveerders uit meer dan 25 landen gestart met het delen van best practices en het ontwikkelen van ondersteunende ISO-richtlijnen voor innovatiemanagement. NEN zoekt belanghebbenden die betrokken willen zijn bij dit (inter)nationale netwerk, bereid zijn inzichten te delen en mee willen werken aan de ontwikkeling van de richtlijnen.

Uit onderzoek van het ING Economisch Bureau en Deloitte is gebleken dat middelgrote bedrijven steeds meer belang hechten aan innovatie. Bedrijven geven 0,5 tot 3% van de omzet uit aan innovatie en betrekken steeds vaker hun klanten bij het gehele innovatieproces. Tijdgebrek blijkt echter een belangrijke drempel voor innovatie. Dit kan voorkomen worden door een betere organisatie van structuur, planning en verantwoordelijkheden. Aangezien innovatie steeds vaker in allianties plaatsvindt, is een effectieve samenwerking en afstemming essentieel.

De nieuwe ISO-richtlijnen spelen hier op in en bieden organisaties ondersteuning bij het opzetten van een eigen systeem voor innovatiemanagement dat ook gericht is op samenwerking met partners. Tevens worden richtlijnen ontwikkeld voor gemeenschappelijke taal, methodieken, self-assessment en tools ter bevordering van innovatie. Hiermee wordt een ‘level playing field’ gecreëerd waarin grote èn kleine partijen effectief samenwerken, ook over grenzen en culturen heen.

Tijdens een onlangs georganiseerde informatie-/discussiemiddag bevestigde een meerderheid van de deelnemende bedrijven de behoefte aan ondersteunende richtlijnen en participatie vanuit Nederland. NEN zoekt daarom belanghebbenden voor de oprichting van een Nederlandse normcommissie ‘Innovatiemanagement’. Uniek voor dit traject is dat er verschillende vormen van betrokkenheid zijn. Naast actieve participatie in de normcommissie is het ook mogelijk om in de rol van ‘follower’ of ‘supporter’ de ontwikkelingen te volgen en de Nederlandse deelname mede mogelijk te maken. Meer informatie hierover is te vinden op de projectpagina van NENCrowd.

In samenwerking met partners organiseert NEN verdiepende workshopsessies gerelateerd aan de thema’s van het internationale traject. Deze workshops zijn onderdeel van het lidmaatschap van de normcommissie en tevens een basis voor de Nederlandse inbreng in het traject.

Meer algemene informatie is te vinden op www.NENCrowd.nl.
Voor het afstemmen van uw betrokkenheid of voor inhoudelijke informatie over het normalisatieproces: Emiel Verhoeff, consultant Business Development, telefoon (015) 2 690 372 of Annemarie de Jong, consultant Managementsystemen, telefoon (015) 2 690 239. Vragen kunt u ook mailen naar businessdevelopment@nen.nl.