Nieuws

Salarisontwikkeling kwaliteitsprofessionals stabiliseert

De forse salarisgroei van kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Sciences industrie, ingezet in 2012, is genormaliseerd. In 2013 en 2014 zijn deze salarissen ongeveer gelijk gebleven. Wel is er voor leidinggevenden een lichte stijging zichtbaar. Kwaliteitsprofessionals die een hoog inkomen ambiëren, kunnen zich het best focussen op een rol als Qualified Person (QP) in de (bio) farmaceutische industrie. De farma branche betaalt namelijk beter dan de medical devices en voedingsmiddelenindustrie, zo blijkt uit salarisonderzoek van Derks & Derks.

De QP-rol wordt financieel fors hoger gewaardeerd dan de andere onderzochte kwaliteitsrollen binnen Quality Assurance (QA), Quality Control (QC), Research & Development (R&D) en Regulatory Affairs (RA). Daarnaast ontvangen mannen, ook in Life Sciences, nog steeds een hoger salaris dan vrouwen. Deze laatste bevinding gaat op tot ongeveer het vijftigste levensjaar: bij mannelijke QA professionals stijgt het salaris in het begin sneller, bij vrouwen vlakt de stijgende salariscurve later af dan bij mannen, waardoor vanaf het vijftigste levensjaar de man/vrouw-salarissen steeds meer gelijk gaan lopen. Opmerkelijk is verder dat kwaliteitsprofessionals in R&D en Regulatory Affairs een hoger salaris verdienen dan de professionals die niet binnen deze kwaliteitsdisciplines actief zijn.

Het onderzoek brengt voor alle kwaliteitsrollen interessante bevindingen aan het licht en sluit af met een up to date salarisbenchmark. Dit salarisonderzoek onder kwaliteitsprofessionals in de Nederlandse Life Sciences wordt tweejaarlijks uitgevoerd door adviesbureau Derks & Derks, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. In totaal zijn gegevens van 834 kwaliteitsprofessionals gebruikt: 671 uit eerdere onderzoeken en 163 nieuwe respondenten uit 2013 en 2014. Directeur Jan Derks: ‘Derks & Derks staat in de Life Sciences bekend om haar dienstverlening in assessment, detachering en werving & selectie. Wij zijn in een aantal niches, waaronder kwaliteit, al vele jaren actief en gelden daarin als preferred supplier van veel Life Sciences ondernemingen. Het is daarom passend dat we investeren in dit soort salarisonderzoeken, zodat we zowel kwaliteitsprofessionals als onze opdrachtgevers ondersteunen bij het krijgen van een realistisch beeld van de salarisontwikkelingen binnen deze niche.’

Het salarisonderzoek onder kwaliteitsprofessionals in Life Sciences is gratis te downloaden via de site van Derks & Derks: www.derksenderks.nl.