Nieuws

Bewust ondernemen tijdens de Week van de RI&E

Van 15-19 juni 2015 organiseert Steunpunt RI&E de eerste 'Week van de RI&E' met als thema 'Bewust ondernemen'. Deze week organiseren branches, adviseurs, opleiders en andere intermediairs door het hele land activiteiten die gerelateerd zijn aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De krachten worden gebundeld om ondernemers bewust aan de slag te laten gaan met de risico's op het gebied van veilig en gezond werken.

Via www.weekvanderie.nl is de online activiteitenkalender beschikbaar, die in de komende weken verder wordt gevuld. Intermediairs kunnen zich gratis aanmelden met hun activiteiten. In het overzicht met supporters staan de deelnemende partijen. Ook dit zal nog verder worden uitgebreid.

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met MKB Nederland en de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. Voor meer informatie: http://www.weekvanderie.nl.