Nieuws

DEKRA voert ook WEEELABEX-certificeringen uit

Expertiseorganisatie DEKRA mag vanaf nu ook WEEELABEX-certificeringen uitvoeren. De certificering is vanaf 1 juli verplicht voor alle be- en verwerkers van elektrische en elektronische apparatuur. Met de accreditatie verstevigt DEKRA haar positie niet alleen in de supply chain voor elektrische apparatuur en elektronica, maar ook in de markt voor recycling.

WEEELABEX staat voor ‘Waste of electric and electronic equipment label of excellence’. Het is een kwaliteitsstandaard voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, zoals wasmachines, wasdrogers, koelkasten, vriezers, beeldbuistelevisies, CRT-monitoren, LCD-schermen, gasontladingslampen, magnetrons en kleine huishoudelijke apparatuur.

De Europese overheid ziet scherp toe op recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Het artikel ‘Passende verwerking’, onderdeel van de Europese richtlijn 2002/96/EC, werd al in 2005 in de wetgeving opgenomen. Vanaf 1 juli van dit jaar worden de regels verder aangescherpt en moeten bedrijven die e-waste recyclen een WEEELABEX-certificering hebben. Zij moeten de verwerkte e-waste bovendien registreren bij een Nationaal Register, waardoor de afvalstromen bij de overheid kunnen worden verantwoord. De uiteindelijke doelstelling is dat zoveel mogelijk grondstoffen worden herwonnen.

De WEEELABEX-accreditatie is een belangrijke toevoeging aan het brede aanbod certificeringen voor de recyclingsector dat door DEKRA kan worden verzorgd. Dat bestaat nu onder meer uit ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, de certificeringen voor duurzame biomassa NTA 8080, ISCC en Dubbeltelling, de assetmanagement-normering ISO 55001 en de energiemanagement-normeringen CO2 Prestatieladder en ISO 50001. Inmiddels zijn bij DEKRA de eerste certificeringstrajecten met WEEELABEX gestart.