Nieuws

Industrie moet vooroplopen in organisatiekracht én techniek

De Nederlandse industrie heeft de opgaande lijn te pakken. Voor 2015 wordt een volumegroei van 2,6% voorzien. Een goede marktpositie komt de industriële bedrijven echter niet aanwaaien en moet iedere dag opnieuw bevochten worden ten opzichte van een voortdurend heviger wordende internationale concurrentie. Bijblijven en indien mogelijk vooroplopen in organisatiekracht én techniek is daarbij een essentiële voorwaarde. Zeker nu snelle technologische ontwikkelingen ‘knagen’ aan bestaande business- en verdienmodellen. Want het is duidelijk dat het gezicht van de industrie de komende jaren wezenlijk zal veranderen door de bijna grenzeloze technologische mogelijkheden in deelgebieden, zoals nanotechnologie, 3D-printing, robotica, sensortechnologie, composiet- en biobased materialen, biotechnologie, enzovoort.

Tegelijk bieden programma’s als ‘Smart Industry’ ongekende mogelijkheden op het gebied van productieautomatisering en communicatie. De smeerolie hierbij bestaat uit onder andere intelligente software en internet. Die nemen complexe processen over en koppelen machines, afdelingen en bedrijven aan elkaar. De ‘connected factory’ krijgt daarbij steeds meer trekjes van een inspirerende kantooromgeving. Meer weten? Kijk op www.rabobank.nl/industrie.