Nieuws

Nederlandse vertaling internationale richtlijn compliancemanagem

De internationale richtlijn voor compliancemanagement, ISO 19600, helpt organisaties met het borgen van de naleving van wet- en regelgeving, maar ook bij het voldoen aan allerlei andere eisen, zoals klanteneisen, interne gedragscodes en branche-afspraken. Op 27 mei wordt tijdens een introductieseminar de Nederlandse vertaling gelanceerd van NEN-ISO 19600 ‘Compliancemanagementsystemen - Richtlijnen’.
Voorbeeldgedrag en commitment van managers is essentieel om een cultuur tot stand te brengen waarin compliance ‘normaal’ is en medewerkers op alle niveaus en in alle omstandigheden het juiste gedrag en attitude ten toon (kunnen) spreiden. Daarom wordt in ISO 19600 niet alleen een ‘systeem’ beschreven, maar wordt ook aandacht besteed aan menselijk gedrag. ISO 19600 helpt organisaties hun aanpak van compliancemanagement te verdiepen en te verbreden.

Op woensdag 27 mei wordt in de jaarbeurs Utrecht een introductieseminar georganiseerd. Onder leiding van dagvoorzitter Sylvie Bleker-Van Eyk wordt u geïnformeerd over de nieuwe norm vanuit verschillende perspectieven door sprekers vanuit bedrijfsleven en overheid. Sylvie Bleker-Van Eyk is hoogleraar Compliance & Integriteitsmanagement en voorzitter van de NEN normcommissie ‘Compliancemanagement’. Deelnemers aan het slotdebat zijn onder meer Jenny Thunnissen, Inspecteur-generaal Inspectie leefomgeving en transport, Muel Kaptein, Partner bij KPMG Forensic & Integrity en hoogleraar bij RSM Erasmus Universiteit en Arnd Thomas, site leader Dow Terneuzen en voorzitter van de VNCI werkgroep Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom op woensdagmiddag 27 mei (12.00 uur -17.30 uur) bij de Jaarbeurs in Utrecht. Aanmelden kan via www.nen.nl/seminarcompliance.
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Dick Hortensius, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 115 of e-mail dick.hortensius@nen.nl.