Nieuws

Unieke regionale aanpak Techniekpact succesvol

Twee jaar na de ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 hebben bedrijfsleven, onderwijs en overheid in regio's elkaar rond techniek gevonden. Dat is de conclusie die ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker vandaag trokken tijdens de jaarconferentie van het Techniekpact. Duizenden bedrijven zijn betrokken bij het verbeteren van de beeldvorming van de technische sector bij jongeren en het opleiden en behouden van technici via publiek private samenwerkingen en sectorplannen. Binnen de publiek-private samenwerkingsverbanden heeft het bedrijfsleven ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd. De positieve trend van meer instroom in bètatechniek opleidingen zet zich dan ook door. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage en monitor van het Techniekpact.

De resultaten na twee jaar Techniekpact zijn bemoedigend maar aandacht is nodig voor het dreigende tekort aan techniekdocenten, de doorontwikkeling en verduurzaming van publiek private samenwerkingsverbanden zoals Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise en het nog altijd lage aandeel van meisjes en vrouwen in de techniek. Daarnaast ligt in veel technische sectoren de focus sterk op de knelpunten op de arbeidsmarkt van vandaag. Met de kennis van alle technologische ontwikkelingen is het urgent dat er nu stappen gezet worden voor het ontstaan van de nieuwe banen van morgen. Daarom wordt actief de verbinding gelegd met de Human Capital Agenda van de Topsectoren en de actieagenda Smart Industry.