Nieuws

ISO 45001 naar de DIS-fase

In maart 2015 is de tweede Committee Draft van ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ gepubliceerd. Deze tweede versie, ISO 45001/CD.2, is goedgekeurd om naar een volgende fase te gaan: de DIS-fase (Draft International Standard). Namens Nederland heeft NEN een positieve stem uitgebracht op CD.2.
Leden van ISO, waaronder NEN, konden hun stem uitbrengen op het document en commentaar indienen. De stemuitslag is positief met ruim 2400 commentaren. Een positieve stemuitslag betekent dat minstens twee derde van de nationale leden een positieve stem heeft uitgebracht.

Nederlandse feedback op ISO 45001/CD.2
Vanuit Nederland heeft de Nederlandse normcommissie ‘ISO 45001 OHS-managementsysteem’ commentaar opgesteld op ISO 45001/CD.2. Eén van de voornaamste commentaren vanuit Nederland is dat men vindt dat er zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij ISO 14001 (gezien de risicobenadering).

Planning
Eind juni 2015 komen de taakgroepen van de internationale werkgroep in Dublin bijeen om de ruim 2400 binnengekomen commentaren op CD.2 te behandelen.
In september 2015 komt de internationale groep opnieuw bij elkaar. De tekst wordt dan verder gereedgemaakt voor de publicatie van de DIS. Het is op dit moment onbekend wanneer die publicatie precies zal plaatsvinden.

Het is mogelijk om lid te worden van de Nederlandse normcommissie die op internationaal niveau invloed uitoefent op ISO 45001. Wanneer men niet actief wil meepraten, maar wel de documenten wil ontvangen, is het mogelijk om lid te worden van een klankbordgroep.
 
Voor lidmaatschap van de normcommissie kan contact worden opgenomen met NEN Industrie en Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of industrieveiligheid@nen.nl. Voor meer informatie over het opzetten en invoeren van een arbomanagementsysteem kan de training ‘OHSAS 18001: Opzetten en invoeren van een arbomanagementsysteem’ worden gevolgd.