Nieuws

Arbo? Praat ons er niet van!

Werknemers blijken niet echt blij te zijn met alle Arbo-regels. Onderzoek heeft uitgewezen dat het woord Arbo een ronduit negatieve klank heeft bij werknemers. Dit komt vooral doordat veel van de Arbo-regels als onpraktisch of zelfs tegenstrijdig worden ervaren. Dit is gebleken uit een onderzoek van Regioplan in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.