Nieuws

NRK start opnieuw met collectieve invoering ISO 26000

Opnieuw zijn elf bedrijven binnen de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) van start gegaan met de collectieve invoering van de MVO-filosofie ISO 26000. Eerder dit jaar al ondertekenden maar liefst 21 NRK-bedrijven hun ISO 26000 zelfverklaring. In deze verklaring wordt aangetoond op welke manier de bedrijven invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 
Ook de tweede groep bedrijven van het collectieve traject wordt intensief begeleid door de NRK, NEN en Berenschot. Door deelname aan verschillende impactsessies en stakeholderdialogen met klanten en leveranciers delen de bedrijven kennis en ervaring op het gebied van MVO. Deze bijeenkomsten leiden onder andere tot selectie van de voor de bedrijven relevante onderwerpen, met bijbehorende verbeteracties.
 
ISO 26000 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van een Organisatie (MVO), dat organisaties ondersteunt in de invulling van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De richtlijn helpt met het herkennen van MVO binnen de invloedsfeer van de organisatie en stimuleert het identificeren en betrekken van relevante stakeholders. Op deze manier kan een breed gedragen duurzaamheidsstatement worden opgesteld.

ISO 26000 benoemt zeven MVO kernthema’s waaraan organisaties aandacht kunnen besteden:
• Bestuur van de organisatie
• Mensenrechten
• Arbeidspraktijk
• Milieu
• Eerlijk zakendoen
• Consumentenaangelegenheden
• Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap
 
Met de inzichten die in dit collectieve traject worden opgedaan zullen aan de hand van de Regelhulp ISO 26000 elf individuele zelfverklaringen worden opgesteld, die gepubliceerd kunnen worden op het NEN Publicatieplatform ISO 26000 (www.nen.nl/publicatieplatform). De verwachting is dat de zelfverklaringen in het voorjaar van 2016 online staan en dat ze na de zomer gepubliceerd kunnen worden.

De deelnemende bedrijven zijn Apeldoorn Flexibele Packaging, CMB Colorex, DBP Plastic Solutions, Dupo Plastics, Hordijk EPS Verpakkingen en Isolatieproducten, NNZ, Omnicol Nederland, Paardekooper Verpakkingen, RiZZ Plastics, Synbra Technology en Van der Windt Verpakking.