Nieuws

Certificeren in de zorg naar hoger kwaliteitsniveau

Certificeerder Certiked biedt certificering aan in Zorg en Welzijn door de samenwerking aan te gaan met netwerkorganisatie Kwalitijd. Doel is de certificering in de branche op een hoger kwaliteitsniveau te brengen.

Er blijken veel overeenkomsten te zijn tussen kennisintensieve- en zorgorganisaties. De belangrijkste: bij beiden gaat het om kennis en competenties van de professional en de wijze waarop die worden gefaciliteerd. Dit is een kijk op kwaliteitsmanagement die - samen met het certificeren van kwaliteitsystemen vanuit een pragmatische aanpak -, Kwalitijd en Certiked gemeen hebben. En wat de grondlegger is van de samenwerking.

Certiked heeft dit jaar haar accreditatie uitgebreid met de sector Zorg en Welzijn. Sandra Henke – directeur Certiked: ‘We zijn al even actief in deze sector en nu dan ook onder accreditatie. De samenwerking met Kwalitijd zijn we aangegaan met zeer ervaren auditoren die hun sporen hebben verdiend als het gaat om auditen in Zorg en Welzijn. Met hen wordt certificering in de zorg op een hoger kwaliteitsniveau gebracht: geen bureaucratische systemen, maar gericht op de essentie van kwaliteit in de zorg zelf.’
 
Kwaliteit naar een hoger niveau
Kwalitijd wil onderzoeken die door hen worden uitgevoerd bij haar klanten, kunnen blijven afsluiten met een geaccrediteerd certificaat. Cathy Snel – directeur Kwalitijd: ‘Bij onze klanten hebben we gemerkt dat naast de formele accreditatie van een certificaat, het ook aankomt op visie en ambitie en de wijze waarop hier uitvoering aan wordt gegeven. Denk hierbij aan: meer herkenbare toepassingen van veiligheidsrichtlijnen, beter ontwikkel- en leerklimaat en het meebewegen met de ontwikkelingen in de sector. In Certiked hebben we een partner gevonden die zich hierin in positieve zin onderscheidt. Door de samenwerking biedt Certiked Kwalitijd de mogelijkheid om bij certificatieonderzoeken de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.’

Delen van kennis voor grotere waarde
Door de samenwerking tussen Certiked en Kwalitijd smelten kennis en expertise samen. Deze kennisdeling helpt hun en de sector bij de doorontwikkeling van zorgorganisaties en kwaliteit. Sandra Henke: ‘Certiked geeft, binnen de kaders van hun accreditatie, Kwalitijd de ruimte om haar auditmethodieken te blijven toepassen. Kwalitijd wil samenhang brengen en behouden in de verschillende standaarden, kwaliteitsinstrumenten en meetsystemen die in de sector relevant zijn en/of worden ontwikkeld. Daarbij worden de kwaliteitsprincipes van ISO 9001 als basis gehanteerd. De auditoren van Kwalitijd kunnen met het Certiked Model (vertaling naar ISO 9001 naar dienstverleners) beter aansluiten bij de praktijk. Zowel Certiked als Kwalitijd verwachten dat door het delen van kennis en ervaringen beide organisaties van grotere waarde kunnen zijn voor hun klanten.

Over Certiked
Certiked (www.certiked.nl) is opgericht in 1993 en sinds 2006 onderdeel van Lloyd’s Register Group. Certiked certificeert, toetst en traint kennisintensieve organisaties op het gebied van managementsystemen en deelaspecten daarvan: kwaliteitsmanagement, risicomanagement, kennismanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, planning & control et cetera. Certiked is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor de norm ISO 17021:2011, referentie C136.
 
Over Kwalitijd
Kwalitijd is een netwerkorganisatie bestaande uit zelfstandig werkende professionals in het werkgebied Zorg en Welzijn. Zij worden ingezet voor de verschillende activiteiten van Kwalitijd. Een van die activiteiten van Kwalitijd is het faciliteren van onderzoekers/ auditoren voor de sector Zorg en Welzijn voor Certiked.