Nieuws

Werk mee aan internationale normen

Voldoet mijn product aan kwaliteitseisen? Hoe kan ik mijn processen efficiënter maken? Sluit mijn product aan bij de wensen van de klant of andere stakeholders? Methoden als Six Sigma, QFD en procesmanagement kunnen uw organisatie ondersteunen in het vinden van antwoorden op deze vragen. Maar zijn de antwoorden dan ook voldoende objectief onderbouwd? Hiervoor kunt u statistische methoden gebruiken.

Op internationaal niveau vindt hierover zeer actieve normontwikkeling plaats. Belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd om hierover mee te praten en zo hun invloed uit te oefenen. ISO/TC 69 ‘Application of statistical methods’ werkt aan internationale normen en richtlijnen voor belangrijke onderwerpen als Quality Function Deployment (QFD), Six Sigma, Design for Six Sigma, Big Data, Statistical Process Control (SPC) en controlekaarten. In Nederland wordt het werkprogramma slechts beperkt gevolgd, terwijl er belangrijke internationale ontwikkelingen zijn.

Er liggen voorstellen voor onder andere ‘Statistical and probabilistic methods in the development of products, processes and services - Design for Six Sigma ‘ en ‘Application of statistical and related methods to new technology and product development process - Acquisition of (non-)quantitative VOC or VOS.’ Daarom is het initiatief genomen om belanghebbenden te informeren en uit te nodigen om deel te nemen aan normontwikkeling op dit gebied.

Data zijn makkelijker te verzamelen en worden een steeds belangrijkere informatiebron voor besluitvorming. Betrouwbare methoden om data te verzamelen en analyseren worden dus ook steeds belangrijker. Door u aan te sluiten bij de normcommissie sluit u zich aan bij een internationaal netwerk van experts, bent u op de hoogte van de state-of-the-art en heeft u invloed op de inhoud van de normen.

Heeft u interesse om mee te doen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Thamar Zijlstra, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 154 of e mail: thamar.zijlstra@nen.nl.