img00000986.jpg
Nieuws

Docenten op stage in technologische industrie

Goed beroepsonderwijs is een verantwoordelijkheid van bedrijven en scholen samen. Dat houdt niet op bij een goede stageplaats voor de student. Alle docenten in het beroepsonderwijs moeten op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Daarom zetten ondernemingen in de technologische industrie de deuren open voor docenten, om ze een kijkje in de keuken te geven. Docentstages zijn voor een mbo-docent een mooie manier om 'bij de les te blijven'. Voor FME is goed onderwijs en optimale aansluiting van bedrijven en scholen speerpunt. Daarom biedt FME namens de technologische industrie 100 mbo-docentstages aan. De docentenstages worden opgenomen in het lerarenregister.

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Hoe maken we de samenleving veiliger, hoe zorgen we dat een steeds ouder wordende bevolking gezond en vitaal blijft zonder druk op de zorguitgaven, hoe gaan we naar een schoner en duurzamer energievoorziening, hoe verminderen we de filedruk, hoe garanderen we de beschikbaarheid en veiligheid van voedsel? Als geen andere sector biedt de technologische industrie met innovaties duurzame oplossingen voor deze grote maatschappelijke vraagstukken. De technologische industrie is als hoogproductieve sector de drijvende kracht achter de Nederlandse economie. Smart Industry waarin de snelle integratie van ICT in de productie centraal staat maakt het mogelijk internationaal concurrerend te opereren en nieuwe banen in Nederland te creëren.

Deze razendsnelle ontwikkelingen vragen voortdurend om nieuwe kennis en kunde in het mbo. Door middel van docentenstages worden mbo-docenten op een effectieve en efficiënte manier in staat gesteld om hun kennis van deze ontwikkelingen bij te houden. Mbo-docenten kunnen hun (na)scholing laten registeren. Voor de docent telt de docentstage mee in het lerarenregister. De MBO Raad en FME werken hiervoor samen met de Onderwijscoöperatie, die het register met leraren ontwikkelt. Het project draagt direct bij aan de waardering van docentenstages in de toekomst. De drie genoemde organisaties vormen één team om van het project 100 mbo-docentstages een succes te maken.

Vanaf 2017 zijn alle bevoegde mbo-docenten in het lerarenregister opgenomen. Docenten hebben zelf zeggenschap over hun beroep en over de kwaliteit van hun onderwijs. Elke vier jaar, aan het eind van de herregistratietermijn, wordt bekeken of voldoende aan bekwaamheidsonderhoud is gedaan. De Onderwijscoöperatie, als vertegenwoordiger van de beroepsgroep, onderzoekt samen met FME, de MBO-Raad en de deelnemende docenten aan welke kwaliteitscriteria een docentenstage moet voldoen om mee te tellen voor herregistratie.

Voor meer informatie kijk op www.fme.nl/mbodocentstage