Nieuws

€ 5.83 miljoen voor groei van biobased MKB

Via het INTERREG NWE Programma heeft de Europese Commissie onder de naam “BioBase4SME” een driejarig project gelanceerd om de ontwikkeling van de biobased economie in Noordwest- Europa te bevorderen. Het project, met een omvang van 5,83 miljoen euro, gaat start-ups en MKB helpen technologische en niet-technologische hindernissen te overwinnen die ze tegenkomen bij het doorontwikkelen van hun biobased onderzoek naar een commerciele innovatie. BioBase4SME biedt trainingen, innovatie ‘biocamps’, workshops en innovatiecoupons ter waarde van maximaal  €100.000. In Biobased4SME werken acht organisaties uit zes verschillende landen samen.

De biobased economie betekent een grote kans voor Europa. In plaats van geïmporteerde fossiele grondstoffen wordt lokaal geproduceerde biogebaseerde feedstock gebruikt om materialen, chemicaliën en energie te produceren. Hierdoor ontstaat een volledig nieuwe kennis- en technologie intensieve economie met een groot werkgelegenheidspotentieel en aanzienlijk minder belasting van het milieu. De Europese bioeconomie noteerde in 2013 al een omzet van  2,1 triljoen euro, verschafte werk aan 18,3 miljoen arbeidskrachten en heeft een enorm groeipotentieel.

Het BioBase4SME netwerk, bestaande uit experts op het gebied van de biobased economie, gaat MKB uit heel Noordwest-Europa adviseren bij hoe nieuwe ideeën kunnen worden ontwikkeld tot verkoopbare producten. De genoemde innovatiecoupons tot maximaal € 100.000 kunnen worden gebruikt om technologische ondersteuning te financieren bij bijvoorbeeld het opschalen naar de pilot fase, Life-Cycle Assessment (LCA), techno-economische evaluatie, marktonderzoek, feedstock analyse en bedrijfsplanning of een combinatie  daarvan.

Dr. Lieve Hoflack, manager van het BioBase4SME project, zegt hierover: “We verwachten tenminste twintig veelbelovende innovaties dichter naar de markt te kunnen brengen, wat resulteert in nieuwe investeringen en nieuwe banen. Daarnaast zullen we zo’n tweehonderd ondernemers die actief zijn in de biobased economie gaan trainen, om zo hun innovatieve capaciteiten te vergroten. Andere belangrijke projectresultaten zijn een sterk, internationaal netwerk dat ondernemers naar succesvolle innovaties begeleidt en betere regionale support voor de biobased economie in de zin van innovatie- en investeringsklimaat, regulerend kader en publieke goodwill”

BioBase4SME is het vervolg op het zeer succesvolle project BioBaseNWE (www.BioBaseNWE.org). In dit driejarige project werden in totaal 755 bedrijven begeleid en 30 innovatiecoupons toegekend in ter waarde van €10.000-30.000 voor technologische steun aan MKB en start-ups. Het werk dat in het kader van de innovatie coupon regeling werd verricht, had een aanzienlijke hefboomwerking: het leverde de biobased economie voor de komende jaren bijna  €71 miljoen aan investeringen en 320 nieuwe banen op.
BioBase4SME is van plan het zelfs nog beter te doen!

Namens Nederland is REWIN West-Brabant bij het project BioBase4SME betrokken. Voor meer  informatie over de innovatiecoupons, trainingen, workshops en ‘biocamps’ kan contact opgenomen worden met REWIN: Dennis van der Pas, + 31(0)6 513 599 94, d.vanderpas@rewin.nl   
Interreg webpagina over het project: www.nweurope.eu/BioBase4SME.